Scildon maakt echt het verschil

Wijziging doorgeven

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of wilt u uw betalingsgegevens aanpassen? Dan kunt u het meeste zelf regelen in Mijn Scildon. Heeft u advies nodig, dan verwijzen wij u door naar uw financieel adviseur. Scildon geeft zelf geen advies.

Werknemers met de pensioenregeling Prisma Pensioen kunnen een wijziging doorgeven in het portaal Scildon Online Pensioenen.

Melding doorgeven

Waardeoverdracht

Geld opnemen uit uw polis

Betalingsgegevens wijzigen