Zo simpel kan het zijn
Pensioenregeling

De Scildon pensioenregeling in het kort

Scildon Pensioen is een digitale pensioenregeling met een persoonlijk portaal voor werknemer, werkgever en pensioenadviseur. We vinden het belangrijk dat werknemers een goed pensioen kunnen opbouwen en betrokken blijven bij deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dat doen we onder andere door het inzetten van persoonlijke klantreizen. Wij geven alleen die informatie die op een specifiek moment belangrijk is voor de werknemer, zoals bijvoorbeeld een nieuwe baan of het einde van een relatie. Het pensioenvermogen voor de werknemers wordt opgebouwd op een duurzame manier.

Wet toekomst pensioenen

Informatie over onze pensioenregeling

Adviseurs kiezen Scildon

Werkgevers en werknemers met een pensioenregeling bij Scildon typeren ons als persoonlijk en meedenkend. We werken met een goed administratieplatform en ons digitale Scildon Pensioen wordt ondersteund door een persoonlijke service!

Soorten pensioenregelingen

Een pensioenregeling valt onder de tweede pijler van de Nederlandse Pensioenwet. Een pensioenregeling is het reglement van een pensioenfonds waarin de werking van het fonds en de pensioenrechten van de begunstigden worden geregeld. Werkgevers die niet verplicht aangesloten zijn bij een pensioenfonds kunnen er voor kiezen om via een premiepensioeninstelling (PPI) of een verzekeraar een collectieve pensioenregeling aan te bieden. Sinds de invoering van de Pensioenwet op 1 januari 2007 onderscheiden pensioenuitvoerders drie soorten pensioenregelingen:

  • De uitkeringsovereenkomst
  • Beschikbare premieregeling of premieovereenkomst
  • Kapitaalovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het vaakst voor.

Verschillen tussen pensioenregelingen

Het verschil tussen de pensioenregelingen zit in de voorwaarden. Bij een uitkeringsovereenkomst is vooraf duidelijk hoe hoog de pensioenuitkering is. In de pensioenregeling zijn namelijk afspraken gemaakt over de hoogte van deze uitkering. De opbouw bij de uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op een middelloonregeling, in enkele gevallen op een eindloonregeling. Bij een middelloonregeling hangt de hoogte van de pensioenuitkering af van het aantal dienstjaren bij een werkgever en de hoogte van het gemiddelde salaris gedurende deze periode. Bij een eindloonregeling hangt de hoogte van de pensioenuitkering af van het aantal dienstjaren bij een werkgever en de hoogte van het laatste salaris.

Bij de premieovereenkomst is alleen de te betalen premie zeker. De ingelegde premie wordt belegd, hierdoor is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen kan een pensioenuitkering worden aangekocht. Wanneer de pensioendatum is bereikt, ontvangt de deelnemer een vaste uitkering.

Bij de kapitaalovereenkomst staat aan het einde van de looptijd de som geld vast. Bij deze pensioenregeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het kapitaal. Dit kapitaal wordt gebruikt om een pensioenuitkering aan te kopen. Vanaf de datum dat je met pensioen gaat ontvang je een vaste uitkering.