Scildon maakt echt het verschil

Waardeoverdracht van uw beleggingsverzekering

Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd.

Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Ook Scildon werkt volgens dit protocol. Lees meer over het PSK.

Om welke producten gaat het?

  • Kapitaalverzekeringen en Kapitaalverzekering Eigen Woning
  • Gouden handdruk verzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht

Wat hebben wij van u nodig om het kapitaal over te dragen?

In dit schema ziet u wat wij nodig hebben om uw saldo over te dragen naar een andere financiële instelling. Als wij in het bezit zijn van alle benodigde stukken, dan maken wij het bedrag binnen tien werkdagen over.

Wanneer vergoeden wij rente?

Dertig dagen nadat de einddatum van de verzekering is bereikt, vergoeden wij een rente over het aanwezige kapitaal. Deze basisrente is door Scildon zelf vastgesteld. De rente is gelijk aan de 1-maands euribor (een onderling rentetarief voor banken) per expiratiedatum, verminderd met een afslag van 0,50% maar minimaal 0,10%. Wij geven extra een rentevergoeding als wij na ontvangst van alle benodigde stukken toch meer dan de afgesproken tien werkdagen nodig hebben om het geld over te maken. Deze rentevergoeding is gebaseerd op de wettelijke rente en wordt berekend vanaf de dag dat wij de benodigde stukken hebben ontvangen. Het aanwezige kapitaal met daarbij een eventuele rentevergoeding maken wij over naar de andere financiële instelling.

Wie zijn de deelnemers van de PSK?

De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen. Met financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK is ook waardeoverdracht mogelijk. In dat geval hebben wij echter een vrijwaringverklaring nodig.

Vragen over de waardeoverdracht?

Als u vragen heeft over de waardeoverdracht, dan kunt u bellen (035) 625 25 25 of een e-mail sturen.