Beleggingsverzekering aanpassen

Heb je een beleggingsverzekering bij Scildon? Met deze verzekering bouw je een vermogen op voor later. Bijvoorbeeld voor de aflossing van je hypotheek, als aanvulling op je pensioen of voor vrije vermogensopbouw voor later. Het is daarom belangrijk dat de verzekering blijft aansluiten bij jouw wensen en/of het doel dat je had bij het afsluiten van je verzekering.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Naar contact

Ruime fondskeuze om vermogen op te bouwen

In het waardeoverzicht dat je van ons ieder jaar krijgt, zie je de waarde van je beleggingsverzekering met voorbeelden van de opgebouwde waarde op de einddatum. Wij informeren je over de mogelijke toekomstige situatie. Als je aan ons een doelkapitaal hebt opgegeven, staat dat ook in het waardeoverzicht. Dit is bijvoorbeeld het kapitaal dat je nodig hebt om (een deel van) de hypotheeklening op je huis af te lossen of het bedrag dat je voor ogen hebt om een aanvullend pensioen mee aan te kopen. Lees meer over het waardeoverzicht.

Bij het afsluiten van de verzekering heb je waarschijnlijk nagedacht over de noodzaak van een overlijdensrisicodekking. Deze kan in de huidige verzekering zijn opgenomen, of misschien heb je één of meerdere aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten. Dat kan bij Scildon zijn, maar ook bij een andere verzekeraar. Het is belangrijk dat je nagaat of het totaal aan verzekerde dekkingen voldoende is om jouw nabestaanden verzorgd achter te laten als je overlijdt.

Handig stappenplan

Het is dus belangrijk om regelmatig te beoordelen of de huidige verzekering(en) nog bij je passen. Is een aanpassing nodig? Dan zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden om jouw verzekering te veranderen. Om je hierbij te helpen, hebben wij voor jou een stappenplan uitgewerkt.

Bekijk de actuele waarde en de beleggingsfondsen waarin je belegt

Ieder jaar ontvang je van ons een waardeoverzicht. Hierin zie je de waarde van jouw verzekering per 31 december van het voorgaande jaar. Op Mijn Scildon heb je online inzicht in de actuele waarde van jouw beleggingsverzekering. Ook zie je een overzicht van de beleggingsfondsen waarin je belegt.

Sluit jouw verzekering nog aan bij je wensen?

Bij het beoordelen van jouw verzekering is het belangrijk om te kijken naar de volgende elementen:

De te verwachten waarde van de verzekering op de einddatum

Je ziet in het waardeoverzicht dat je jaarlijks van ons krijgt drie voorbeelden van de te verwachten waarde op de einddatum. Sluit dit niet (meer) aan bij jouw wensen? Dan is het belangrijk om na te denken over de mogelijkheden om aanvullend kapitaal op te bouwen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een extra verzekering.

Heb je een verzekering met een garantiekapitaal?

Een verandering in jouw verzekering kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw garantiekapitaal. Jouw garantie kan zelfs helemaal komen te vervallen. Het is belangrijk dat je hiermee rekening houdt als je een verandering in jouw verzekering wilt doen.

Veranderen van de beleggingsfondsen

Je belegt met jouw verzekering in beleggingsfondsen. Sluit jouw keuze nog aan bij het beleggingsrisico dat je wilt lopen? Je kunt jouw beleggingskeuze uiteraard veranderen. Kijk in het overzicht van alle beleggingsfondsen die wij aanbieden.

Past de overlijdensrisicodekking nog bij jouw wensen?

Wellicht heb je kinderen gekregen en is de hoogte van het uit te keren kapitaal bij overlijden niet langer voldoende. Dan kun je dit veranderen. Als je de dekking verandert, heeft dit misschien gevolgen voor de hoogte van de te betalen risicopremie. Afhankelijk van de keuze die je maakt, kan deze hoger of lager worden. Bij het veranderen van de dekking zijn er mogelijk medische waarborgen nodig.

Sluit de einddatum nog aan bij jouw wensen?

Jouw verzekering heeft een einddatum. Op dat moment, of bij eerder overlijden, komt een kapitaal beschikbaar. Het is mogelijk dat de einddatum van de verzekering niet meer aansluit bij de wensen die je nu hebt, bijvoorbeeld omdat je door de verhoging van de AOW-leeftijd misschien op een ander moment met pensioen gaat.

Mogelijke fiscale gevolgen

Heb je een beleggingsverzekering en wil je het opgebouwde kapitaal bijvoorbeeld gebruiken om jouw pensioen aan te vullen? Je hebt dan meestal de betaalde premies in mindering gebracht op je inkomen, waardoor je een belastingvoordeel hebt behaald. Hierdoor gelden er regels van de Belastingdienst als je de verzekering wilt veranderen of stoppen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het veranderen van jouw verzekering.

De verzekeringsvoorwaarden

Afhankelijk van de verzekeringsvorm gelden er verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg de voorwaarden om de mogelijkheden te bekijken als je overweegt jouw verzekering te veranderen of te stoppen.

Vraag advies

Financiële zaken zijn complex. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat het voor jou niet eenvoudig is om zelf een beslissing te nemen. Overweeg je om je verzekering te veranderen of te stoppen? Wil je een alternatief voor jouw huidige verzekering? Kies voor een advies op maat van je financieel adviseur. Samen met hem of haar bepaal je de richting en hoor je welke financiële gevolgen een beslissing heeft. Zo maak je een verantwoorde keuze. Aan advies kunnen kosten verbonden zijn. Het is uiteraard belangrijk daarover duidelijke afspraken te maken. Je betaalt de advieskosten rechtstreeks aan uw adviseur.

Vraag een offerte aan

Heb je advies op maat gekregen en wil je je verzekering veranderen of stoppen? Vraag dan aan jouw adviseur om een offerte op te vragen bij Scildon. Hierin lees je wat de gevolgen zijn als je de verzekering wilt veranderen of stoppen. In deze offerte worden de huidige situatie en de situatie na de door jou gewenste verandering getoond.

Heb je zelf besloten welke verandering je in je verzekering wilt doorvoeren? Als je de verzekering wilt stoppen sturen wij je een informatieoverzicht met de financiële- en fiscale gevolgen bij het stoppen van de verzekering. Zo kun je een bewuste keuze maken voor het wel of niet stoppen van de verzekering.

Voor andere veranderingen sturen wij de offerte naar jouw adviseur. Dit doen wij omdat het belangrijk is dat je samen met je adviseur alle mogelijkheden goed overziet om een weloverwogen keuze te maken.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.