Scildon maakt echt het verschil

Uw verzekering aanpassen

Heeft u een beleggingsverzekering bij Scildon? Met deze verzekering bouwt u een vermogen op voor later. Bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek, als aanvulling op uw pensioen of voor vrije vermogensopbouw voor later. Het is daarom belangrijk dat de verzekering blijft aansluiten bij uw wensen en/of het doel dat u had bij het afsluiten van uw verzekering.

Controleer regelmatig uw verzekering

In het waardeoverzicht dat u van ons ieder jaar krijgt, ziet u de waarde van uw beleggingsverzekering met voorbeelden van de opgebouwde waarde op de einddatum. Wij informeren u over de mogelijke toekomstige situatie. Als u aan ons een doelkapitaal heeft opgegeven, staat dat ook in het waardeoverzicht. Dit is bijvoorbeeld het kapitaal dat u nodig heeft om (een deel van) de hypotheeklening op uw huis af te lossen of het bedrag dat u voor ogen heeft om een aanvullend pensioen mee aan te kopen. Lees meer over het waardeoverzicht

Bij het afsluiten van de verzekering heeft u waarschijnlijk nagedacht over de noodzaak van een overlijdensrisicodekking. Deze kan in de huidige verzekering zijn opgenomen, of misschien heeft u één of meerdere aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten. Dat kan bij Scildon zijn, maar ook bij een andere verzekeraar. Het is belangrijk dat u nagaat of het totaal aan verzekerde dekkingen voldoende is om uw nabestaanden verzorgd achter te laten, als u overlijdt.

Beoordeel dus regelmatig of de huidige verzekering(en) nog bij u passen. Is een aanpassing nodig? Dan zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden om uw verzekering te veranderen. Om u hierbij te helpen, hebben wij voor u een stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Bekijk de actuele waarde en de beleggingsfondsen waarin u belegt.

Ieder jaar ontvangt u van ons een waardeoverzicht. Hierin ziet u de waarde van uw verzekering per 31 december van het voorgaande jaar. Op Mijn Scildon heeft u online inzicht in de actuele waarde van uw beleggingsverzekering. Ook ziet u een overzicht van de beleggingsfondsen waarin u belegt. Heeft u nog geen inlogcode? Dan kunt u deze aanvragen.

Stap 2: Sluit uw verzekering nog aan bij uw wensen?

Bij het beoordelen van uw verzekering is het belangrijk om te kijken naar de volgende elementen:

De te verwachten waarde van de verzekering op de einddatum
U ziet in het waardeoverzicht dat u jaarlijks van ons krijgt 3 voorbeelden van de te verwachten waarde op de einddatum. Sluit dit niet (meer) aan bij uw wensen? Dan is het belangrijk om na te denken over de mogelijkheden om aanvullend kapitaal op te bouwen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een extra verzekering.

Heeft u een verzekering met een garantiekapitaal?
Een verandering in uw verzekering kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw garantiekapitaal. Uw garantie kan zelfs helemaal komen te vervallen. Het is belangrijk dat u hiermee rekening houdt als u een verandering in uw verzekering wilt doen.

Veranderen van de beleggingsfondsen
U belegt met uw verzekering in beleggingsfondsen. Sluit uw keuze nog aan bij het beleggingsrisico dat u wilt lopen? U kunt uw beleggingskeuze uiteraard veranderen. Kijk in het overzicht van alle beleggingsfondsen die wij aanbieden.

Past de overlijdensrisicodekking nog bij uw wensen?
Wellicht heeft u kinderen gekregen en is de hoogte van het uit te keren kapitaal bij overlijden niet langer voldoende. Dan kunt u dit veranderen. Als u de dekking verandert, heeft dit misschien gevolgen voor de hoogte van de te betalen risicopremie. Afhankelijk van de keuze die u maakt, kan deze hoger of lager worden. Bij het veranderen van de dekking zijn er mogelijk medische waarborgen nodig.

Sluit de einddatum nog aan bij uw wensen?
Uw verzekering heeft een einddatum. Op dat moment, of bij eerder overlijden, komt een kapitaal beschikbaar. Het is mogelijk dat de einddatum van de verzekering niet meer aansluit bij de wensen die u nu heeft, bijvoorbeeld omdat u door de verhoging van de AOW-leeftijd misschien op een ander moment met pensioen gaat.

Mogelijke fiscale gevolgen
Heeft u een beleggingsverzekering en wilt u het opgebouwde kapitaal bijvoorbeeld gebruiken om uw pensioen aan te vullen? U heeft dan meestal de betaalde premies in mindering gebracht op uw inkomen, waardoor u een belastingvoordeel heeft behaald. Hierdoor gelden er regels van de Belastingdienst als u de verzekering wilt veranderen of stoppen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het veranderen van uw verzekering.

De verzekeringsvoorwaarden
Afhankelijk van de verzekeringsvorm gelden er verzekeringsvoorwaarden. Raadpleeg de voorwaarden om de mogelijkheden te bekijken als u overweegt uw verzekering te veranderen of te stoppen.

Stap 3: Vraag advies

Financiële zaken zijn complex. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat het voor u niet eenvoudig is om zelf een beslissing te nemen. Overweegt u om uw verzekering te veranderen of te stoppen? Wilt u een alternatief voor uw huidige verzekering? Kies voor een advies op maat van uw financieel adviseur. Samen met hem of haar bepaalt u de richting en hoort u welke financiële gevolgen een beslissing heeft. Zo maakt u een verantwoorde keuze. Aan advies kunnen kosten verbonden zijn. Het is uiteraard belangrijk daarover duidelijke afspraken te maken. U betaalt de advieskosten rechtstreeks aan uw adviseur.

Stap 4: Vraag een offerte aan

Heeft u advies op maat gekregen en wilt u uw verzekering veranderen of stoppen? Vraag dan aan uw adviseur om een offerte op te vragen bij Scildon. Hierin leest u wat de gevolgen zijn als u de verzekering wilt veranderen of stoppen. In deze offerte worden de huidige situatie en de situatie na de door u gewenste verandering getoond.

Heeft u zelf besloten welke verandering u in uw verzekering wilt doorvoeren? Als u de verzekering wilt stoppen sturen wij u een informatieoverzicht met de financiële- en fiscale gevolgen bij het stoppen van de verzekering. Zo kunt u een bewuste keuze maken voor het wel of niet stoppen van de verzekering.

Voor andere veranderingen sturen wij de offerte naar uw adviseur. Dit doen wij omdat het belangrijk is dat u samen met uw adviseur alle mogelijkheden goed overziet om een weloverwogen keuze te maken.