Arbeidsongeschiktheid melden

Als je arbeidsongeschikt wordt, wil je een paar dingen snel weten:

 • Hoe je jouw arbeidsongeschiktheid bij Scildon moet melden.
 • Wat er daarna gebeurt.

Arbeidsongeschiktheid melden

 • Jij of jouw adviseur meldt jouw arbeidsongeschiktheid.
  Dit kan per: telefoon: (035) 625 25 25 of e-mail: underwriter@scildon.nl
 • Binnen drie werkdagen ontvang je een aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid.
 • Je kunt het formulier aan ons terug sturen per e-mail naar: underwriter@scildon.nl
  of  per post naar: Scildon Underwriting & Claims Antwoordnummer 140 1200 VB  Hilversum

Wat gaan wij dan voor je doen?

Na ontvangst van de door jou ingevulde formulieren beoordelen wij de ontvangen gegevens. Ons team Medisch Advies kan bijvoorbeeld informatie opvragen bij je huisarts of specialist. Het kan ook zijn dat wij nog aanvullende informatie van je nodig hebben. Wij zullen in dat geval contact met je opnemen. Als alle benodigde stukken zijn ontvangen en beoordeeld ontvang je van ons binnen twee weken schriftelijk bericht. Hierin staat of je recht hebt op premievrijstelling en/of arbeidsongeschiktheidsrente en hoe hoog de premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidsrente zal worden.

Wanneer ontvang je de teveel betaalde premie retour of een arbeidsongeschiktheidsrente?

Je ontvangt premie terug of krijgt een arbeidsongeschiktheidsrente na de toekenning door Scildon en na het verstrijken van de eigen risico periode. De arbeidsongeschiktheidsrente wordt uitgekeerd aan het eind van elke maand.

Wat zijn jouw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je arbeidsongeschikt, dan verwachten wij van je dat je:

 • jouw arbeidsongeschiktheid binnen drie maanden na het ontstaan hiervan aan ons meldt,
  je direct onder medische behandeling stelt en blijft;
 • er alles aan doet om spoedig te herstellen en dat je geen dingen doet of nalaat die het herstel kunnen belemmeren of vertragen;
 • ons alle informatie geeft die nodig  is om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen;
 • ons alle informatie geeft over uw inkomen en/of uitkeringen en werkzaamheden die je doet;
 • ons gelijk meldt als er een verandering  in jouw arbeidsongeschiktheid is of als je weer een (gedeeltelijke) aan het werk gaat (ook tijdens de eigen risico termijn).

Bovengenoemde punten kun je ook terugvinden in jouw polisvoorwaarden.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.