Scildon maakt echt het verschil

Arbeidsongeschiktheid melden

Als u arbeidsongeschikt wordt, wilt u een paar dingen snel weten:

 • Hoe u uw arbeidsongeschiktheid bij Scildon moet melden.
 • Wat er daarna gebeurt.

Arbeidsongeschiktheid melden

 • U of uw adviseur meldt uw arbeidsongeschiktheid.
  Dit kan per: telefoon: (035) 625 25 25 of e-mail: underwriter@scildon.nl
 • Binnen 3 werkdagen ontvangt u een aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt het formulier aan ons terug sturen per e-mail naar: underwriter@scildon.nl
  of  per post naar: Scildon Underwriting & Claims Antwoordnummer 140 1200 VB  Hilversum

Wat gaan wij dan voor u doen?

Na ontvangst van de door u ingevulde formulieren beoordelen wij de ontvangen gegevens. Ons team Medisch Advies kan bijvoorbeeld informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. Het kan ook zijn dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. Als alle benodigde stukken zijn ontvangen en beoordeeld ontvangt u van ons binnen twee weken schriftelijk bericht. Hierin staat of u recht heeft op premievrijstelling en/of arbeidsongeschiktheidsrente en hoe hoog de premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidsrente zal worden.

Wanneer ontvangt u de teveel betaalde premie retour of een arbeidsongeschiktheidsrente

U ontvangt premie terug of krijgt een arbeidsongeschiktheidsrente na de toekenning door Scildon en na het verstrijken van de eigen risico periode. De arbeidsongeschiktheidsrente wordt uitgekeerd aan het eind van elke maand.

Wat zijn uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid?

Bent u arbeidsongeschikt , dan verwachten wij van u dat u:

 • uw arbeidsongeschiktheid binnen 3 maanden na het ontstaan hiervan aan ons meldt
  zich direct onder medische behandeling te stelt en blijft;
 • er alles aan doet om spoedig te herstellen en dat u geen dingen doet of nalaat die het herstel kunnen belemmeren of vertragen;
 • ons alle informatie geeft die nodig  is om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen;
 • ons alle informatie geeft over uw inkomen en/of uitkeringen en werkzaamheden die u  doet;
 • ons gelijk meldt als er een verandering  in uw arbeidsongeschiktheid is of als u weer een (gedeeltelijke) aan het werk gaat (ook tijdens de eigen risico termijn).

Bovengenoemde punten kunt u ook terugvinden in uw polisvoorwaarden.