Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk te helpen, hebben we de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.
Als jouw vraag er niet bij staat, neem dan contact op met je financieel adviseur of kijk op Mijn Scildon.

Coronavirus

Valt corona onder de dekking van mijn overlijdensrisioverzekering?

Het coronavirus heeft geen gevolgen voor de dekking van je verzekering. Jouw keuze om je wel of niet te laten vaccineren tegen Covid-19 heeft ook geen gevolgen voor de dekking. De dekking van jouw overlijdensrisicoverzekering is beschreven in de voorwaarden en jouw polis. Volgens de afspraken keren wij bij overlijden uit, zoals wij dat gewend zijn te doen. Voor de verzekeringen van Scildon, zoals Lifestyle ORV of de Hypotheek ORV, geldt dat je over de hele wereld bent verzekerd, tenzij dit anders op de polis is aangegeven.

Moet ik me zorgen maken over mijn beleggingen?

De beurskoersen zijn sinds begin maart 2020 behoorlijk in beweging. En natuurlijk heeft dat invloed op de opgebouwde waarde binnen je verzekering.  Het is belangrijk dat je geen overhaaste beslissingen neemt. Want beleggen doe je voor de lange termijn. Koersdalingen zijn in het verleden ook voorgekomen. Maar daarna hebben we altijd gezien dat de financiële markten en daarmee de koersen van fondsen zich weer herstelden. Het is dus belangrijk dat je de lange termijn niet uit het oog verliest.  Om het risico van een verkeerde timing te vermijden kan ook gespreid worden ingelegd in plaats van een groot bedrag ineens. Uiteraard is beleggen alleen verstandig als je bereid bent risico’s te dragen. Bespreek dit met je adviseur.

Hoe kijken vermogensbeheerders aan tegen beleggen in crisis?

De coronacrisis was ook voor veel beleggers een lastige periode. Dan kan de visie van een specialist op dit gebied wellicht helpen. Scildon biedt uitsluitend fondsen aan van externe fondshuizen. Een van die fondshuizen, Cardano, geeft haar visie.

Visie Cardano op gevolgen coronacrisis

Inmiddels lijkt de ergste coronaschok achter de rug. We gaan ons weer druk maken over andere zaken. Over hoe bedrijven gered moeten worden. En ook welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen. We hebben van de crisis van 2008 geleerd je dit soort zaken groot en snel moet aanpakken

Om Nederland als voorbeeld te nemen: groot en snel was het. In één klap gaan we van een budgetoverschot van een paar miljard naar een tekort van € 92 miljard. In een tweede fase kunnen dergelijk plannen worden fijn geslepen. Eisen als geen dividend, geen bonussen, geen overnames en het verbieden van het inkopen van eigen aandelen zijn logische keuzes.

Ongekende maatregelen

Al deze steun is noodzakelijk om bedrijven te laten overleven. In deze fase is het risico eerder dat je te weinig dan te veel schulden maakt om de boel te redden. Voor landen als de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk is die explosie van schuld niet zo’n probleem. Alle schuld is in eigen valuta. Voor de landen in de eurozone wordt dat moeilijker. Het ontbreken van een fiscale unie levert knelpunten op en in een crisis als deze wordt dat pijnlijk zichtbaar.

Uiteindelijk moeten deze enorme steunbedragen door iemand betaald worden. In principe gebeurt dat met overheidsschulden. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldwijde overheidsschuld in 2020 van U$ 60 biljoen naar U$ 66 biljoen groeit. Dat is een ongekende stijging in vredestijd. Logisch is het wel: de inkomsten dalen vanwege een dramatische daling van de economische groei, terwijl de uitgaven omhoogschieten.

Een vijftal oplossingen

Voorlopig is het plan om de crisis op korte termijn te bestrijden simpel en duidelijk. De regeringen en centrale banken moeten nu maximaal fiscaal en monetair stimuleren, om de economische schade te beperken. Maar, er komt een moment dat er iets met deze schulden moet worden gedaan. Er zijn simpelweg 5 manieren om van deze overmatige schuldenpositie af te komen.

Inflatie is een efficiënte manier om van schulden af te komen. De bedragen die geleend zijn, zijn nominaal en bij veel inflatie groeit de economie in nominale termen meestal hard genoeg. En daarmee ook de belastinginkomsten. Maar uit de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we geleerd dat een inflatiespiraal ook niet alles is. Op zichzelf zou een stijgende inflatie wel een goed teken zijn. Meer inflatie betekent in ieder geval dat de vraag naar producten is aangetrokken en dat betekent dus dat het inderdaad gelukt is om de economie uit het slop te trekken. Een te hoge inflatie heeft echter vaak ook een zwakke munt tot gevolg. Dat is over het algemeen onaantrekkelijk voor beleggers.

Financiële repressie. Hierbij wordt de rente kunstmatig laag gehouden en verplicht de nationale regering simpelweg de pensioenfondsen en de verzekeraars om deze obligaties te kopen. Ook al leveren ze geen of negatieve rente op.

Hogere belastingen zijn een logische optie. Zeker voor een land als Nederland wat door de internationale zakenwereld toch als belastingparadijs wordt gezien. De oplossing is simpel: verhoog de bedrijfsbelastingen. Ook consumenten zullen hogere belastingtarieven tegemoet kunnen zien. Op deze manier werd ook de schuldenberg na de Tweede Wereldoorlog gefinancierd.

Afschrijven. Een vierde mogelijkheid is de schulden gewoon afschrijven. Als Italië inderdaad richting de 160% schuldratio of hoger gaat, dan is de kans dat Italië ooit in staat is om deze schulden af te lossen vrijwel afwezig. Dat betekent dat de eigenaren van deze schulden kunnen afschrijven. Dat zijn dus ook Nederlandse pensioenfondsen.

Groei. De laatste en de populairste mogelijkheid is groei. Hoe harder de economie groeit, hoe minder zwaar de schuldenlast weegt. Naast hogere belastingen, was dit de manier waarop het schuldenprobleem uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw is opgelost. Bovendien was er na de Tweede Wereldoorlog een enorme babyboom. Daarbovenop kwam nog een sterke productiviteitsgroei. Helaas zijn beide groeimotoren vandaag de dag niet meer aanwezig. Sterker nog, diezelfde babyboom zorgt nu juist voor een vergrijzingsgolf. Het is een kille constatering dat deze juist geld kost.

Conclusie

Overheden en centrale banken hebben geleerd van de kredietcrisis van 2008. De reddingsacties moeten groot en snel zijn. Neveneffecten als het redden van bedrijven die dat niet waard zijn, moeten op de koop toe worden genomen. In een tweede fase kan meer op de details worden gelet. Het zorgt echter wel voor een explosie van overheidsschulden. Die zullen ooit een keer moeten worden terugbetaald. Dat kan op verschillende manieren. De prettigste manier, groei, zal voorlopig nog even uitblijven.

Wat moet je doen?

Wat moet je doen als belegger? Hetzelfde doen als wat je hopelijk altijd al deed. Geen paniek, blijven beleggen voor je lange termijn spaardoel. Dit met een gespreide inleg (bijvoorbeeld maandelijks) en met voldoende spreiding. Mixfondsen regelen die spreiding automatisch voor je.

Cardano

Kijken we naar het aanbod van Cardano (voorheen ACTIAM), dan kun je, afhankelijk van uw risicobereidheid, kiezen voor drie verschillende mixfondsen (defensief-neutraal-offensief). De Cardano duurzame mixfondsen beleggen in obligaties, wereldwijde aandelen en in aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Onze toekomstgerichte aanpak is gericht op de transitie naar een duurzame samenleving en levert zowel financieel als sociaal rendement op. Wij zien de onlangs gewonnen Refinitiv Lipper Awards als een waardevolle erkenning van onze inspanningen.”

Bart Mantje
Senior Product & Relationship Manager Cardano

Een verzekering afsluiten

Waarom vraagt mijn adviseur een vergoeding voor advies?

Een financieel advies is een dienst die je adviseur biedt. Het sluiten of aanpassen van een verzekering kan onderdeel zijn van dit advies. Aan dit advies zijn kosten verbonden die je betaalt aan de adviseur. Informeer naar de hoogte van de advieskosten en vraag wat je hiervoor kunt verwachten. De kosten vind je terug in het dienstverleningsdocument (DVD). Deze vind je op de website van je adviseur.

Ik wil mijn beleggingsverzekering overdragen aan Scildon

Als je geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Ook Scildon werkt volgens dit protocol. Lees verder

Kan ik zelf een offerte opvragen of een verzekering afsluiten?

Je kunt bij Scildon een offerte aanvragen via een onafhankelijk adviseur. Zij geven je een helder advies. Dit advies richt zich op jouw persoonlijke omstandigheden en wensen. Zoek je een adviseur bij jou in de buurt waarmee Scildon samenwerkt? Vul dan je postcode in.

Waarom heb ik een adviseur nodig om een verzekering te sluiten of aan te passen?

Scildon biedt producten aan die jou in staat stellen je financiële doelen te vervullen. Denk hierbij aan:

  • de aankoop van een huis
  • kinderen die gaan studeren
  • pensionering
  • arbeidsongeschiktheid
  • verlies van je partner

Het is niet eenvoudig de financiële gevolgen van deze gebeurtenissen te overzien. Daarom biedt Scildon de producten alleen aan na een goed financieel advies. Of het nu gaat om een nieuwe verzekering of een aanpassing op een lopende verzekering. Een adviseur helpt je graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. De mogelijkheden die het beste aansluiten op jouw financiële situatie.

Hoe vind ik een financieel adviseur?

Kies eerst of je een adviseur nodig hebt voor vermogen/overlijdensrisico of pensioen. Vul daarna je postocde in en vind een adviseur bij jou in de buurt.

Informatie over mijn verzekering

De bank vraagt om een originele polis. Kunt u mij deze toesturen?

Bij uw verzekering hoort één originele polis. Bij de acceptatie van uw verzekering heeft u deze via uw adviseur of rechtstreeks van ons ontvangen. Dit exemplaar kunt u zelf naar de bank sturen. Maak dan voor uw administratie wel een scan of kopie. Als u zelf geen origineel exemplaar meer heeft, dan kunt u bij ons een kopie opvragen. Stuur hiervoor  een e-mail naar servicedesk@scildon.nl.

 

Mijn verzekering bereikt de einddatum, wat nu?

Drie maanden voordat uw polis afloopt, informeren wij u en uw adviseur per brief hierover. Heeft u vragen over uw verzekering? Dan kunt u contact  opnemen met een medewerker van onze Servicedesk. Ons telefoonnummer is (035) 625 25 00.

Heeft u advies nodig over wat u het beste met de vrijgekomen waarde van uw verzekering kunt doen? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Wat is jullie rekeningnummer?

Ons bankrekeningnummer is: NL44 RABO 0300 785 011.

Wat is de waarde van mijn verzekering?

Als je met je verzekering waarde opbouwt, wil je de ontwikkeling hiervan natuurlijk graag volgen. Via Mijn Scildon kun je elk moment van de dag de waarde bekijken.

Hoe geef ik een wijziging door in mijn verzekering?

In Mijn Scildon kunt de meeste wijzigingen in uw verzekering zelf doorvoeren.

Ik heb geen jaaropgave ontvangen voor de aangifte inkomstenbelasting. Kan ik het overzicht alsnog ontvangen?

In februari van elk jaar versturen wij de jaaropgave. Deze versturen wij voor verzekeringen waarvan de waarde moet worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u geen jaaropgave ontvangen? Dan is de kans groot dat de waarde van uw verzekering niet opgenomen hoeft te worden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Verwacht u toch een jaaropgave, maar heeft u deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@scildon.nl. Wij kijken voor u of er een jaaropgave naar uw postadres is verzonden. Een kopie van de jaaropgave sturen wij u vervolgens per e-mail toe.

 

Ik heb nog geen waardeoverzicht ontvangen. Kan ik het overzicht alsnog ontvangen?

Heb je een beleggingsverzekering? Dan ontvang je jaarlijks rond april een waardeoverzicht. Dit overzicht vermeldt de waarde van je verzekering per 1 januari en 31 december en de ontwikkeling hiervan gedurende het jaar. Het waardeoverizht staat ook in Mijn Scildon.

Het waardeoverzicht is geen jaaropgave. Heb je een verzekering waarvan je de waarde op moet geven bij de aangifte inkomsten- en vermogensbelasting? Dan ontvang je voor deze verzekering de waarde van je verzekering in het economisch verkeer (WEV).  Deze opgave ontvang je jaarlijks in januari.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een medewerker van onze Servicedesk. Ons telefoonnummer is (035) 625 25 00.

Medische beoordeling

Mogen verzekeraars vragen naar erfelijke aanleg?

Als je een verzekering afsluit onder de vragengrens, dan mag de medisch adviseur geen erfelijkheidsvragen stellen. Heeft een arts bij een erfelijkheidsonderzoek echter gezien dat je een erfelijke ziekte hebt én heb je klachten of verschijnselen van deze ziekte, dan moet je dat wél melden.
Sluit je een verzekering boven de vragengrens af, dan zal de medisch adviseur soms een keuring verlangen. Dan kun je ook vragen krijgen over de kans op een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte van jezelf of je familie. Daarnaast kan het zijn dat je vragen krijgt naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek (een chromosomaal of DNA-onderzoek).
De regels rond erfelijkheid en verzekeren zijn vastgelegd in het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek. Dat is onderdeel van het Protocol Verzekeringskeuringen. In dit document wordt specifiek beschreven wanneer verzekeraars erfelijkheidsvragen mogen stellen. Deze afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat mensen vanwege hun verzekerbaarheid geen erfelijkheidsonderzoek laten verrichten.

Waarom zijn de statistische gegevens van verzekeraars niet openbaar?

Een deel van de statistische gegevens die verzekeraars gebruiken, valt onder bedrijfsgevoelige informatie. Dat gedeelte maken zij uit concurrentieoverwegingen niet openbaar. Informatie uit openbare bronnen zal de verzekeraar desgevraagd met aanvragers delen

Moet ik een preventieve operatie melden aan de verzekeraar?

Heb je uit voorzorg een operatie of een andere preventieve behandeling ondergaan maar geen klachten of verschijnselen van deze ziekte? Dan hoef je dit niet te melden als je een verzekering afsluit voor een bedrag onder de vragengrens.
Is het beter te wachten met erfelijkheidsonderzoek totdat ik een verzekering heb afgesloten?
Nee. Juist om dit te voorkomen mag de medisch adviseur geen erfelijkheidsvragen stellen als je een verzekering onder de vragengrens afsluit. Heeft een arts bij een erfelijkheidsonderzoek echter gezien dat je een erfelijke ziekte hebt én heb je klachten of verschijnselen van deze ziekte, dan moet je dat wél melden.
Sluit je een verzekering boven de vragengrens af, dan ligt dit anders. Je kunt dan ook vragen krijgen over de kans op een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte van jouzelf of je familie. Daarnaast kan het zijn dat je vragen krijgt over de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek (een chromosomaal of DNA-onderzoek). De medisch adviseur kan dan ook een keuring verlangen.

Waarom krijg ik bij slechtere gezondheid een hogere premie of een afwijzing?

De premie die verzekeraars berekenen, is gebaseerd op het risico dat iemand loopt om bijvoorbeeld arbeidsongeschikt te raken of eerder te overlijden. Iemand met een slechtere gezondheid heeft vaak ook een verhoogd risico en betaalt dus vaak wat meer premie dan iemand met een lager risico. Als het risico gewoonweg te hoog is, kan de verzekeraar ook besluiten om iemand geen verzekering aan te bieden.

Maar verzekeraars organiseren toch juist solidariteit?

Dat klopt. Verzekeraars gaan bij het berekenen van de premie uit van het risico van de klant. Maar tegelijkertijd organiseren verzekeraars solidariteit. Zo brengen alle klanten gezamenlijk het geld op dat nodig is voor de uitkeringen. Omdat iedereen bijdraagt aan de uitkeringen, blijven de premies voor diegenen met een verhoogd risico beter betaalbaar.
Er zit onder verzekerden met een lager risico wel een grens aan de bereidheid om mee te betalen aan de risico’s van anderen. Als deze grens wordt overschreden, zullen zij uit de verzekering stappen. Dan zijn er minder inkomsten om de uitkeringen van diegenen met een verhoogd risico van te betalen. Hierdoor zullen de premies stijgen. Om dit te voorkomen, moeten verzekeraars een goede balans hanteren tussen de premies voor mensen met hogere en lagere risico’s.

Wat kan ik nog doen bij een afwijzing?

Iedere verzekeraar voert een eigen acceptatiebeleid. Daarom kan het zinvol zijn om bij diverse aanbieders een offerte aan te vragen. Aspirant-verzekerden kunnen bovendien altijd gebruik maken van het ‘recht op eerste kennisneming’ van het voorgenomen advies van de medisch adviseur. Zij kunnen hem vervolgens opdragen het advies niet uit te brengen aan de verzekeraar. Dit heet ‘blokkeringsrecht’. Daarmee komt dan wel de aanvraag te vervallen.
Vraag bij een afwijzing altijd om een toelichting. Ook kan het nuttig zijn om na te gaan of de medisch adviseur wel een juist beeld heeft. Of kijk of de dekking kan worden aangepast.
Voor zelfstandigen die om medische redenen niet worden geaccepteerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is de private vangnetverzekering ontwikkeld. Voor deze verzekering is geen medische beoordeling nodig. Startende zelfstandigen kunnen de private vangnetverzekering aanvragen binnen vijftien maanden na de start als zelfstandig ondernemer.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

Met een verzekering kunnen klanten zich verzekeren tegen een onzeker voorval, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of het moment waarop je komt te overlijden. De klant betaalt hiervoor een premie. Om de hoogte van de premie te bepalen, is het belangrijk dat de verzekeraar weet hoe groot de kans is dat het onzekere voorval zich voordoet. Voor de verzekeraar is een goede risico-inschatting dan ook enorm belangrijk.
Deze risico-inschatting op basis van het (gezondheids)risicoprofiel van de klant wordt gedaan door een medisch adviseur. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van een gezondheidsverklaring. Dit document bevat vragen over de gezondheid. De klant wordt gevraagd dit formulier in te vullen. Wanneer de antwoorden uit de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geven, wordt deze informatie eventueel aangevuld met informatie van behandelend artsen en/of informatie uit

Waarom heeft de verzekeraar zoveel (medische) informatie nodig?

De premie die verzekeraars berekenen, is gebaseerd op het risico dat iemand loopt om bijvoorbeeld arbeidsongeschikt te raken of eerder te overlijden. Voor verzekeraars is het dan ook erg belangrijk dat de medisch adviseur inzicht heeft in alle (medische) informatie die nodig is voor een goede risico-inschatting. Het gaat daarbij ook om (medische) informatie uit het verleden. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen immers van invloed zijn op het risico dat de klant nú wil verzekeren.
Als de klant die informatie niet meer zou hoeven verstrekken, of in veel mindere mate, wordt de verzekering vooral populair bij diegenen die van zichzelf weten dat zij de verzekering het hardst nodig hebben. Dit heet antiselectie. Door antiselectie moeten verzekeraars waarschijnlijk vaker en meer uitkeren. Dat veroorzaakt vervolgens weer hogere premies waardoor de verzekering minder toegankelijk wordt. Daar is niemand mee geholpen.

Mogen verzekeraars eigenlijk wel zoveel vragen stellen?

Verzekeraars mogen niet zomaar alles vragen. Er zijn wettelijke grenzen gesteld aan de mogelijkheden om via medische keuringen informatie te verzamelen. Dit is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Protocol Verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars.
De Wmk zoekt evenwicht tussen enerzijds het belang van verzekeraars om over informatie te kunnen beschikken voor de risico-inschatting en anderzijds de bescherming van de privacy van de verzekerde. Zo moeten de gezondheidsvragen zo gericht mogelijk zijn en is medewerking aan erfelijkheidsonderzoek bijvoorbeeld geen voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering. Ook hoeven klanten het resultaat van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek beneden de vragengrens niet te melden. Het is verboden om ten behoeve van een verzekeringskeuring onderzoek te doen waarbij het belang van de verzekeraar niet opweegt tegen de risico’s voor de verzekerde.
De wettelijke grenzen zijn vertaald in de model-gezondheidsverklaringen van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars mogen de vragen stellen die in deze modelverklaringen zijn opgenomen. Het staat hen vrij om minder te vragen, maar het is niet toegestaan om méér vragen te stellen dan in die modelverklaringen staan.

Kunnen verzekeraars relevante informatie niet gewoon bij mijn huisarts opvragen?

Het is niet toegestaan om op voorhand het gehele medisch dossier van een klant op te vragen, bijvoorbeeld bij de huisarts. Dit dossier bevat immers mogelijk informatie die de medisch adviseur
überhaupt niet mag opvragen. Denk dan bijvoorbeeld, in bepaalde gevallen, aan genetische informatie. Het verzamelen van meer medische gegevens of andere gegevens dan strikt noodzakelijk voor het doel van de medische beoordeling, vormt een inbreuk op de privacy van het individu en is niet toegestaan.

Mag mijn (huis)arts zomaar informatie over mij aan een verzekeraar geven?

In sommige gevallen heeft de medisch adviseur extra informatie nodig bij het beoordelen van de gezondheidsverklaring. Deze extra informatie kan bijvoorbeeld worden opgevraagd bij de huisarts. Iedere arts heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hij niet zo maar medische informatie over zijn patiënten aan derden mag geven. Een huisarts of medisch specialist mag alleen informatie aan derden geven als diegene daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze schriftelijke toestemming wordt ook wel de medische machtiging genoemd. De medisch adviseur heeft deze machtiging nodig om informatie op te kunnen vragen bij arts(en).

Mag de verzekeraar altijd medisch keuren?

Nee, medisch keuren is niet altijd toegestaan. Voor sommige typen verzekeringen geldt een keuringsverbod dat te vinden is in artikel 4 van de Wet op de medische keuringen (Wmk). Zo is het bijvoorbeeld voor de meeste pensioenverzekeringen verboden om medisch te keuren.

Deelt mijn zorgverzekeraar medische informatie met andere verzekeraars?

Nee, dit is niet toegestaan. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt daarom dat dit zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’ zijn. En dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Voor deze doeleinden mogen zij van de wet persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Het delen van medische gegevens met andere verzekeraars hoort niet bij de taken waarvoor zorgverzekeraars deze medische gegevens mogen gebruiken.

Hoe wordt mijn informatie bewaard?

Medische informatie wordt afgeschermd opgeslagen en in een digitaal beveiligd bestand bewaard bij het medische deel van de polis, onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medische gegevens kunnen alleen door het medisch team worden geopend. Gaat de aanvraag niet door, dan worden de gegevens vernietigd.

Wat heeft Scildon nodig?

Het kan zijn dat wij bij het afsluiten van een verzekering meer willen weten over uw gezondheidssituatie. Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde dekking vult u een gezondheidsverklaring in. Het kan ook zijn dat u een medische keuring moet ondergaan. Op onze website leggen wij uit hoe het medisch traject verloopt. Ook vindt u hier een overzicht van de keuringsgrenzen en de keuringsinstanties waar wij mee samenwerken.

Mogen verzekeraars eigenlijk wel een hogere premie vragen aan mensen met een verhoogd risico? Is dat niet in strijd met de wetgeving rond gelijke behandeling?

Het vragen van een hogere premie aan mensen met een verhoogd risico hoeft niet in strijd te zijn met de wetgeving. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische zieke (Wgbh/cz) is geregeld dat verzekeraars indirect onderscheid mogen maken. Daarvan is sprake als een eis of handelwijze in eerste instantie neutraal lijkt, maar via een omweg toch mensen met een handicap of chronische ziekte treft. Dit onderscheid moet wél objectief gerechtvaardigd worden door een legitiem doel, en de middelen voor dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn. Het vragen van een hogere premie aan mensen met een verhoogd risico is dus toegestaan, mits het gemaakte onderscheid valt
binnen de kaders van deze wet. Sinds juni 2016 is de werkingssfeer van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid naar goederen en diensten, waaronder ook verzekeringen. Klanten kunnen voortaan de bescherming van deze wet inroepen. Het toezicht op deze wet is belegd bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Ik ben toch genezen? Waarom krijg ik dan toch een hogere premie of zelfs een afwijzing?

Een verzekeraar bekijkt het risico anders dan een medisch behandelaar. Een patiënt die als genezen wordt beschouwd, valt vanaf dat moment buiten het blikveld van de behandelaar. Pas als de patiënt opnieuw ziek wordt, komt deze weer terug bij de betreffende behandelaar. De medisch adviseur moet kijken naar het risico op de langere termijn. Op basis van zijn advies stelt de verzekeraar een premie vast voor de gehele looptijd van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft meestal een looptijd van tientallen jaren. Verzekeraars kunnen in principe niets meer wijzigen aan de premie als de verzekering eenmaal is ingegaan. Zij moeten op het moment dat zij de premie vaststellen dus rekening houden met alle mogelijke uitkomsten. Dus ook met het scenario dat oude aandoeningen, klachten of ziektes weer terugkomen (recidief). Of dat de patiënt door de behandeling blijvende schade heeft opgelopen, waardoor het arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisico toch verhoogd is.

Gelijke behandeling: dat betekent toch dat iedereen dezelfde premie krijgt?

Nee, dat hoeft het in het geval van een private overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te betekenen. Dat komt omdat dit type verzekering niet uitgaat van een ‘dubbele verplichting’, zoals wel het geval is bij de zorgverzekeringen. Daar is namelijk iedereen verplicht zich te verzekeren én zijn de verzekeraars verplicht iedereen als verzekerde te accepteren. Voor een private overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt dit niet.
Wel is er bij deze verzekeringen sprake van solidariteit tussen mensen met vergelijkbare risico’s. Verzekerden betalen dan ook een premie die past bij het eigen onderliggende risico dat de verzekeraar van hen overneemt. Omdat dit risico per individu kan verschillen, kan er ook verschil zitten in de premie die iemand betaalt.

Kan ik een levensverzekering afsluiten als ik HIV heb?

Ja, dat is mogelijk. Nederlandse levensverzekeraars beschouwen HIV als een chronische aandoening, die vaak gewoon kan worden verzekerd. Dat is in vrijwel geen enkel ander land het geval.

Waarom is er verschil in premies tussen verzekeraars onderling?

Om de hoogte van de premie te bepalen, is het belangrijk dat de verzekeraar weet hoe groot de kans is dat een onzeker voorval zich voordoet. Om die kans zo goed mogelijk in te schatten, maken zij gebruik van medische, statistische en actuariële bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld statistische gegevens van herverzekeraars, eigen cijfers en ervaringsgegevens, medische publicaties, het advies van een medisch adviseur en uiteraard de informatie uit de gezondheidsverklaring die de klant zelf heeft ingevuld. Deze bronnen verschillen per verzekeraar en daardoor kunnen ook de premies verschillen. Ook zitten de verzekeringen van verzekeraars niet allemaal precies hetzelfde in elkaar, waardoor verschillen in premie kunnen ontstaan.

Mijn verzekering aanpassen

Ik heb mijn huis verkocht. Hoe kan ik de aan mijn hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering stopzetten?

Heb je je verzekering niet meer nodig voor je hypotheek? Dan kun je in elk geval de koppeling met je hypotheek (verpanding) eraf laten halen. Hiervoor is toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Neem hiervoor contact op met je hypotheekverstrekker.

Het is niet perse nodig de verzekering te stoppen. Je hebt de volgende mogelijkheden:

1.    Je kunt de verzekering koppelen aan je nieuwe hypotheek

2.    Je kunt de verzekering voortzetten met een ander doel. Bijvoorbeeld als extra dekking voor je nabestaanden. Wat hierin de beste keuze is voor jouw financiële situatie, kun je bespreken met je adviseur.

Wil je je verzekering toch stopzetten? Dan ontvangen wij hiervoor graag een verzoek per email van de verzekeringnemer(s). Stuur het verzoek naar  servicedesk@scildon.nl. Het stopzetten van de verzekering kan als wij toestemming hebben gekregen van de hypotheekverstrekker. Het is daarom belangrijk dat je ook contact opneemt met je hypotheekverstrekker.

Ik wil mijn overlijdensrisicoverzekering stopzetten. Hoe regel ik dat?

Wij ontvangen graag een verzoek per e-mail van de verzekeringnemer(s).  Stuur het verzoek naar servicedesk@scildon.nl.

Ik heb een beleggingsverzekering en wil stoppen met premie betalen. Hoe regel ik dat?

Het is in veel gevallen mogelijk om te stoppen met het betalen van premie. Dit kan door je verzekering premievrij te maken of de verzekering af te kopen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het soort verzekering. Ook kan stoppen fiscale gevolgen hebben. Wil je de mogelijkheden van jouw verzekering weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via (035) 625 25 00. Voor advies kun je contact opnemen met je adviseur.

Wil je je verzekering premievrij maken? Stuur ons dan een e-mailbericht. Dit kan naar servicedesk@scildon.nl. Binnen 10 werkdagen sturen wij jouw adviseur een offerte. Wij vragen je adviseur de offerte met jou te bespreken. Als je akkoord bent stuur je de offerte ondertekend terug naar ons. Wij zorgen dat de verzekering premievrij gemaakt wordt. Binnen 10 werkdagen ontvang je een bevestiging van ons.

Wil je je verzekering afkopen? Stuur ons dan een e-mailbericht. Dit kan naar servicedesk@scildon.nl. Binnen 10 werkdagen sturen wij je een afkoopofferte en een kopie naar jouw adviseur. Als je akkoord bent stuur je de afkoopofferte ondertekend terug naar ons. Wij nemen de afkoopofferte in behandeling en je ontvangt binnen 10 werkdagen de afkoopwaarde.

Ik wil fondsen aan- of verkopen.

Een fonds aan-of verkopen kun je zelf eenvoudig regelen via Mijn Scildon. Je ontvangt dan bovendien een korting van 50% op de aan- en verkoopkosten. Heb je nog geen toegang tot Mijn Scildon? Maak dan eenvoudig een account aan.

Je kunt je opdracht ook doorgeven door het switchformulier naar ons te sturen. De korting op de aan- en verkoopkosten is dan niet van toepassing.

Ik wil geld opnemen uit mijn verzekering. Hoe kan ik dit regelen?

Of je geld kunt opnemen en hoe dit werkt is afhankelijk van het soort verzekering dat je hebt.

Voor sommige verzekeringen is het mogelijk een opname ineens te doen. Bij andere verzekeringen kan dit door een deel van de verzekering om te zetten naar een reeks van betalingen. Denk hierbij aan een maandelijkse uitkering. Wil je de mogelijkheden van je verzekering weten? Neem dan telefonisch contact met ons op via (035) 625 25 00. Op onze website staan de verschillende opnameformulieren.

Als je een opname wilt doen is het belangrijk om goede keuzes te maken. Je adviseur kan je helpen bij het maken van deze keuzes.

Ik wil een adreswijziging doorgeven. Hoe doe ik dat?

Je wijzigt je adres eenvoudig zelf in het klantportaal Mijn Scildon.

Ik wil mijn rekeningnummer voor automatische afschrijving veranderen. Hoe kan ik dit regelen?

Je kunt je rekeningnummer direct wijzigen in het klantportaal Mijn Scildon. Of gebruik hiervoor het formulier doorlopende machtiging SEPA. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je per email naar servicedesk@scildon.nl.

Ik heb 24 maanden niet meer gerookt. En ik heb geen andere nicotinehoudende middelen gebruikt. Hoe geef ik dit aan jullie door?

Gefeliciteerd! Je kunt nu in aanmerking komen voor de niet-rokerskorting. Dit kun je doorgeven in het klantportaal Mijn Scildon. Jouw verzekering wijzigen wij per de eerste volgende premie-betaaldatum.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.