Het Scildon Pensioen; De belangrijkste wijzigingen op een rij

Met de introductie van ons nieuwe pensioenadministratieplatform zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Scildon Pensioen (voorheen Prisma Pensioen). De wijzigingen ten opzichte van de oude situatie betreffen het administratiesysteem zelf, het collectieve pensioenproduct van Scildon en de verschillende portalen (adviseursportaal, werkgeversportaal en werknemersportaal). Onderstaand lees je meer over de verschillende wijzigingen en de gevolgen daarvan.

Productwijzigingen

Verruiming wezenpensioen dekking

De dekking voor het wezenpensioen is gewijzigd. De dekking gold in de oude situatie standaard voor maximaal vijf kinderen. Deze beperking tot maximaal vijf kinderen is per januari 2021 komen te vervallen.

Ingangsdatum ouderdomspensioen

Bij het vernieuwde Scildon Pensioen is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen de datum waarop de werknemer daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met deze wijziging valt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen samen met de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat ook in op het moment dat je de AOW gerechtigde leeftijd daadwerkelijk hebt bereikt. Mocht jij als werknemer toch je pensioen liever per de eerste van de maand in willen laten gaan dan kan dat te zijner tijd op verzoek (pensioen vervroegen) zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Beheer van de beleggingen

Het aantal momenten waarop de beleggingen worden getoetst aan het risicoprofiel van de deelnemer (lifecycle) is uitgebreid van twee naar vier keer per jaar. In januari, april, juli en oktober worden de beleggingen van alle deelnemers teruggebracht naar de strategische assetmix die volgens de lifecycle van het risicoprofiel van de deelnemer op dat moment van toepassing is. Hierdoor volgt de deelnemer voor wat betreft risico en rendementsverwachting nog nauwkeuriger zijn risicoprofiel.

Portalen

Introductie van notificaties

Als er een document klaarstaat in je documentenarchief ontvang je een notificatie in je e-mail. Er worden geen documenten meer gemaild.

Klantreizen

In het belang van haar klanten hecht Scildon aan duidelijke communicatie en concrete klantbegeleiding. Door het inrichten van diverse klantreizen (customer journeys) in onder andere het werknemersportaal ondersteunt Scildon werknemers bij het maken van relevante pensioenkeuzes zoals het kiezen van het juiste risicoprofiel en biedt hiermee op het juiste moment écht op de werknemer toegespitst handelingsperspectief.

Privacygevoelige informatie (AVG)

De nieuwe portalen van Scildon voldoen vanzelfsprekend aan de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eisen. Dit betekent dat privacygevoelige informatie niet standaard voor je adviseur en werkgever beschikbaar is. Wel bieden de nieuwe portalen van Scildon je de mogelijkheid om, na expliciete toestemming aan je werkgever of adviseur, inzage te geven in deze privacygevoelige informatie. Dit betreft de volgende privacygevoelige informatie:

  • Regeling informatie (toestemming werkgever nodig)
  • Werknemersinformatie (toestemming werknemer nodig)

Deze informatie is in beginsel afgeschermd maar kan door de werknemer via de portalen voor worden ontsloten. De werknemer kan de werkgever of adviseur via het werknemersportaal machtigen om inzage te krijgen in deze gegevens. Uiteraard kan een werknemer deze toestemming ook op elk willekeurig moment weer intrekken.