Beleggingsfondsen

Op deze pagina vind je de fondsvergelijker. Hierin staan de actuele koersen van de beleggingsfondsen die Scildon aanbiedt. Ook kun je de fondsen met elkaar vergelijken op bijvoorbeeld duurzaamheid, rendement, risico en kosten.

In sommige browsers duurt het wat langer voordat de ‘Fondsvergelijker’ laadt. Het kan helpen de pagina te verversen (Ctrl+Shift+R).

Duurzaam beleggen

Vanuit de wens om te komen tot een groenere samenleving wordt bij het selecteren van de unit-linked beleggingen rekening gehouden met alle relevante risico’s van een belegging, zoals ook duurzaamheidsrisico’s. Scildon moet voldoen aan de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de zogenaamde ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR).

Inactieve (garantie)fondsen

Het kan zijn dat je belegt in een fonds dat wij niet meer aanbieden voor nieuwe verzekeringen. Dit geldt voor de volgende fondsen:

Fonds aan- of verkopen

Als je een fonds wilt aan- of verkopen dan kan dat. Heb je een verzekering waarin je belegt, dan worden opdrachten die wij vóór 24.00 uur via Mijn Scildon ontvangen, de daarop volgende beursdag verwerkt. Bovendien ontvang je een korting van 50% op de aan- en verkoopkosten als je een opdracht geeft via Mijn Scildon. Je kan jouw opdracht ook doorgeven door het switchformulier naar ons toe te sturen.

Kosten fondsaanbieders

Als je via een beleggingsproduct van Scildon belegt in beleggingsfondsen, betaal je fondsbeheerkosten aan de beheerders van die fondsen. Ieder fonds rekent afzonderlijk fondskosten. De actuele hoogte van de fondskosten wordt in de Essentiële Beleggersinformatie (Ebi) gepubliceerd onder ‘Lopende kosten’. Fondsbeheerders zijn verplicht om dit document voor ieder fonds beschikbaar te hebben en dit periodiek te actualiseren.De fondskosten bestaan uit de beheervergoeding voor de fondsbeheerder en de overige fondskosten. Bij overige fondskosten kun je denken aan kosten voor verslaglegging, bankkosten, accountants, kosten voor marketing, etc. Al deze kosten worden binnen het fonds zelf verrekend. De kosten zijn dus verwerkt in de koers en dus ook in het gerealiseerde rendement. In een aantal gevallen geeft de fondsaanbieder een gedeelte van de managementfee door aan de onderneming die voor de dienstverlening aan de beleggers zorgt. Scildon N.V. ontvangt vanaf 1-1-2014 geen vergoedingen meer van de beheerders van beleggingsfondsen.

De kosten van Scildon staan in de fondseninformatie.