Scildon maakt echt het verschil

Overlijden melden

U wilt een overlijden melden. Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies en u veel sterkte wensen in de komende tijd. Wij begrijpen dat er in deze periode veel op u afkomt.

Wij willen u graag helpen met de administratieve afhandeling van uw uitkeringsverzoek. U kunt het overlijden bij Scildon melden via het formulier ‘Overlijden melden’. Verder hebben wij belangrijke informatie rondom het melden van een overlijden voor u op een rij gezet.

Welke documenten moet ik aanleveren?

Om de overlijdensmelding administratief te kunnen verwerken, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • (originele) akte van overlijden;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de begunstigde(n);
  • verzoek van de begunstigde(n) met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort;
  • kopie van de bankpas of een recent bankafschrift van de rekening van de begunstigde(n) waarop de uitkering moet worden gestort;
  • Verklaring van Erfrecht (alleen als de overledene geen wettelijk partner heeft en het totaal uit te keren bedrag hoger is dan € 15.000,-;
  • formulier waarin wordt gevraagd naar de overlijdensoorzaak (dit sturen wij naar u op als er op de levensverzekering een kapitaal bij overlijden is meeverzekerd).

Wij beëindigen de verzekering als wij alle benodigde documenten hebben ontvangen. De uitkering zal dan binnen 7 werkdagen worden betaald.

Is de verzekering verpand?
Het kan zijn dat de verzekering verpand is en (dan meestal) gekoppeld is aan een hypotheek. De rechten uit de polis zijn dan overgedragen aan de geldverstrekker. Om de uitkering te betalen, hebben wij  een akkoord nodig van de geldverstrekker van de hypotheek. De geldverstrekker ontvangt dat deel van de uitkering waarmee de hypotheek wordt afgelost.