Overlijden melden

Je wilt een overlijden melden. Allereerst willen wij je condoleren met het verlies en je veel sterkte wensen in de komende tijd. Wij begrijpen dat er in deze periode veel op je afkomt.

Wij willen je graag helpen met de administratieve afhandeling van jouw uitkeringsverzoek. Je kunt het overlijden bij Scildon melden via het formulier ‘Overlijden melden’. Verder hebben wij belangrijke informatie rondom het melden van een overlijden voor jou op een rij gezet.

Advies door een deskundige

Voor advies over onze producten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Neem direct telefonisch contact met ons op, dan helpen wij je verder.

035-6252505

Of naar contact

Welke documenten moet ik aanleveren?

Om de overlijdensmelding administratief te kunnen verwerken, hebben wij de volgende documenten van je nodig:

  • (originele) akte van overlijden;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de begunstigde(n);
  • verzoek van de begunstigde(n) met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort;
  • kopie van de bankpas of een recent bankafschrift van de rekening van de begunstigde(n) waarop de uitkering moet worden gestort;
  • verklaring van erfrecht (alleen als de overledene geen wettelijk partner heeft);
  • formulier waarin wordt gevraagd naar de overlijdensoorzaak (dit sturen wij naar je op als er op de levensverzekering een kapitaal bij overlijden is meeverzekerd).

Wij beëindigen de verzekering als wij alle benodigde documenten hebben ontvangen. De uitkering zal dan binnen zeven werkdagen worden betaald.

Is de verzekering verpand?

Het kan zijn dat de verzekering verpand is en (dan meestal) gekoppeld is aan een hypotheek. De rechten uit de polis zijn dan overgedragen aan de geldverstrekker. Om de uitkering te betalen, hebben wij  een akkoord nodig van de geldverstrekker van de hypotheek. De geldverstrekker ontvangt dat deel van de uitkering waarmee de hypotheek wordt afgelost.

Wat kun je doen met de uitkering?

Er zijn bij veel polishouders maar ook bij begunstigden van verzekeringen veel vragen wat er mogelijk is met een
uitkering bij overlijden. Bekijk de mogelijkheden.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.