Zo simpel kan het zijn
Scildon

Pensioenregelingen

Je werkgever vindt het belangrijk dat zijn werknemers pensioen opbouwen voor later. Daarom investeert jouw werkgever in een goede pensioenregeling.

Scildon biedt twee uitstekende regelingen aan.

Advies door een deskundige

Voor advies en afsluiten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Naar contact

Onze pensioenregelingen

Scildon Pensioen

Scildon Pensioen is een collectief pensioenproduct voor werknemers. Het is een eenvoudige en overzichtelijke pensioenregeling op basis van beleggen die het mogelijk maakt het pensioen aan te laten sluiten op de individuele wensen van werknemers. Om jou zo duidelijk mogelijk te kunnen informeren hebben we een aparte website gemaakt voor Scildon Pensioen.

  • Je premie voor het ouderdomspensioen wordt voor 100% belegd.
  • Voor je partner en kinderen is vervangend inkomen geregeld mocht je voor jouw pensioendatum overlijden.
  • Aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen, geen huisfondsen.
  • Je betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen.
  • Extra bijdragen aan je pensioen is mogelijk.

Nova Top Pensioen

Nova Top Pensioen is een individueel pensioenproduct voor nieuwe werknemers van bedrijven waar al een Nova Top pensioenregeling loopt. Dit product is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen. Dat betekent dat jouw werkgever regelmatig premie voor je pensioen betaalt (beschikbaar stelt). De premie wordt gestort in jouw eigen beleggingsdepot en vervolgens belegd.

  • Je kunt een nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-Hiaat) afsluiten
  • Je kunt een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren
  • Je kunt de pensioenleeftijd vervroegen of uitstellen
  • Je kunt een partner- en/of wezenpensioen afsluiten

Pensioenstelsel in Nederland

Eerste pijler:overheidsuitkeringen
• Algemene ouderdomswet (AOW)
• Algemene nabestaandenwet (Anw)
• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Derde pijler: de persoonlijke aanvulling die je zelf kunt regelen.
Denk hiervoor bijvoorbeeld aan lijfrenteverzekeringen of banksparen.

Tweede pijler: pensioenkapitaal dat je in loondienst opbouwt bij je werkgever.
Scildon Pensioen en Nova Top Pensioen vallen onder deze pijler.

Ben jij pensioenbewust?

Informatie over pensioen

Mijn pensioenoverzicht
Hier vind je informatie over je recht op AOW, het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in je huidige dienstverband en bij vorige werkgevers en over het pensioen waar jouw partner en/of kind(eren) recht op hebben als je komt te overlijden. Dit overzicht valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Pensioenregister.

Van a tot zekerheid
Hier vind je algemene informatie over pensioen. De website is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.