Scildon

Nova Top Pensioen

Jij of jouw werkgever heeft een individuele pensioenregeling afgesloten bij Scildon: Nova Top Pensioen. Hier vind je meer informatie over deze regeling. Wil je de waarde weten van je opgebouwde pensioen tot nu toe? Kijk dan op het waardeoverzicht dat je jaarlijks van ons ontvangt. Je kunt ook inloggen op Mijn Scildon. Daar vind je informatie over de beleggingen en de actuele waarde van je pensioen.

Advies door een deskundige

Voor advies en afsluiten verwijzen wij je graag naar een onafhankelijke financieel adviseur.

Vind een adviseur

Contact

Als je een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Scildon is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Naar contact

Wat is Nova Top Pensioen?

Nova Top Pensioen is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen. Dat betekent dat jouw werkgever regelmatig premie voor je pensioen betaalt (beschikbaar stelt). De premie wordt gestort in jouw eigen beleggingsdepot en vervolgens belegd. Als je met pensioen gaat, koop je met het opgebouwde pensioenkapitaal je pensioen aan. Dat pensioen biedt je een levenslang inkomen nadat je gestopt bent met werken (het ouderdomspensioen). Ook ontvangen jouw nabestaanden (eventueel) een levenslang partner- en/of wezenpensioen als je komt te overlijden.

Wat biedt het Nova Top Pensioen?
Jouw werkgever heeft een aantal keuzes gemaakt voor jouw Nova Top Pensioen. Ben je al deelnemer? Kijk dan op de polis die je van ons ontvangen hebt om te zien wat is afgesproken. Ben je nog geen deelnemer? Vraag jouw werkgever dan om het Pensioen 1-2-3. Hierin staat in hoofdlijnen welke keuzes jouw werkgever heeft gemaakt.

Hoe hoog wordt jouw pensioen?

Vooraf krijg je geen zekerheid over hoe hoog het levenslange ouderdomspensioen wordt. De hoogte is afhankelijk van het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum en de (rente)tarieven die gelden op het moment dat je het pensioen aankoopt. Je krijgt van ons regelmatig schattingen over de hoogte van je pensioen. Naarmate je dichter bij de pensioendatum komt benaderen deze schattingen steeds beter het uiteindelijke pensioeninkomen.

Een beschikbare premieregeling brengt voor risico’s met zich mee. Jouw pensioen is afhankelijk van het beleggingsrendement en de op de pensioendatum geldende rente en de tarieven van de verzekeraar. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken.Met Nova Top Pensioen doen wij er alles aan om de beleggingsrisico’s die je loopt zoveel als mogelijk te beperken.

Documenten

Duurzaamheid

We geven je graag inzicht in de mate van duurzaamheid van de fondsen waarin je gaat beleggen binnen Nova Top Pensioen.

Scildon selecteert bij voorkeur fondsen die hoog scoren op ESG-kenmerken. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur) en verwijst naar drie centrale kenmerken in het meten van de duurzaamheid van een belegging. De ESG-kenmerken zijn echter geen verplicht selectiecriterium voor Nova Top Pensioen.