Scildon maakt echt het verschil

Scildon en de rechten van werknemers

Als we beleggen in bedrijven, dan verwachten we dat deze bedrijven respectvol omgaan met de rechten van werknemers. Bovendien zijn we voorstander van meer vrouwen in het management.

We vinden het belangrijk dat werknemers zich kunnen verenigen, bijvoorbeeld in een vakbond. Bovendien moeten ze als collectief kunnen onderhandelen met hun werkgever, om bijvoorbeeld een cao overeen te komen.
Medewerkers moeten ook kunnen klagen bij hun werkgever. Dat betekent dat er ook een passende klachtenregeling moet zijn, evenals een procedure om problemen op te lossen.

We verwachten ook van bedrijven dat ze discriminatie tegengaan, zoals vanwege etniciteit, geslacht of sociale afkomst. Ook verdienen gastarbeiders een gelijke behandeling als lokale werknemers.

En laat er geen misverstand over bestaan: als sprake is van gedwongen arbeid of zelfs kinderarbeid, komen bedrijven niet in aanmerking als beleggingsobject.
Op basis van duidelijk omschreven criteria wordt bepaald welke bedrijven onder de maat presteren en de beleidsprincipes van Scildon met voeten treden. Deze bedrijven worden geplaatst op de uitsluitingenlijst.