Maatschappij

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

Scildon is een van de grotere werkgevers in Hilversum. Als verantwoordelijke werkgever zorgt Scildon uiteraard goed voor haar eigen mensen door opleidingsmogelijkheden te bieden en ontwikkeling van capaciteiten te stimuleren. Scildon heeft 136 medewerkers in dienst (123,0 fte) en de verhouding tussen mannen en vrouwen is in balans (53% versus 47%). In het medewerkersonderzoek scoorde Scildon in 2021 een nette 8,3 op het thema diversiteit en inclusie. Scildon levert een bijdrage aan het opleiden van jongeren door het aanbieden van stageplaatsen en creëert het bedrijf kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Scildon houdt medewerkers gemotiveerd en stimuleert ze om zich sociaal in te zetten voor goede doelen en met nieuwe ideeën te komen. Hieronder drie concrete invullingen hiervan.

Meer informatie over Scildon als werkgever is te vinden op de website ‘Werken bij Scildon’.

Goede doelen

Scildon ondersteunt al langere tijd een groot goed doel en meerdere kleinere goede doelen. De kleinere goede doelen worden door medewerkers aangegeven. Onder het motto ‘nu voor later’ ondersteunen wij Sherpa als groot goed doel. Sherpa is een organisatie die mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperkt ondersteunt. Wij ondersteunen Sherpa door jaarlijks een bijdrage te doen. Daarnaast helpen medewerkers bij de organisatie van hun evenementen en de begeleiding van cliënten bij uitstapjes.
Ook steunen we kleinere doelen. Al onze medewerkers die zich inzetten voor een goed doel, kunnen daarvoor een bijdrage vragen. Scildon stelt hiervoor per kwartaal een bedrag van € 500,= beschikbaar. Een commissie beoordeelt per kwartaal naar welk goed doel de bijdrage gaat. De goede doelen moeten passen bij Scildon als organisatie; goede doelen die te maken hebben met religie, politiek en/of hobby’s zijn uitgesloten.

Hulp bij geldzaken

Veel mensen hebben het, mede door corona, financieel zwaar(der). En helaas is de verwachting dat het aantal toeneemt. Het Verbond van Verzekeraars vindt het belangrijk om oog te (blijven) hebben voor mensen in financieel kwetsbare situaties. Zeker in deze roerige tijd. Daarom heeft het Verbond in 2021 de leden, in samenwerking met het Nibud, de online training ‘Helpen met geldzaken’ aangeboden.
Tien Scildon medewerkers hebben de training gevolgd, waarmee ze in korte tijd zijn opgeleid tot Vrijwilliger Geldzaken. De deelnemers hebben geleerd om in de eigen omgeving waardevolle hulp te bieden. Bijvoorbeeld door geldzorgen bespreekbaar te maken. Of door te helpen bij het creëren van overzicht en de juiste financiële keuzes maken.

Maatschappelijk relevante producten

Verschillende medewerkers hadden een idee voor een innovatief product. Scildon probeert, waar mogelijk, net een stapje verder te gaan als verzekeraar. Bij productontwikkeling houden we rekening met maatschappelijke problemen die er zijn. Huur kunnen blijven doorbetalen na het overlijden van een partner is zo’n maatschappelijk probleem. De Scildon Huurverzekering is hiervoor een oplossing en keert een bedrag per maand uit. Door de maandbetaling kan de achterblijvende partner (of kind(eren)) gewoon de huur blijven betalen. Zo krijgen zij de financiële ruimte én de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. En kunnen zij, in alle rust, besluiten hoe zij hun nieuwe gewijzigde toekomst willen invullen.
Een ander voorbeeld is een programma voor klanten die willen stoppen met roken.
Per jaar sluiten circa 40.000 rokers een overlijdensrisicoverzekering. Circa 1/3 van deze mensen heeft de grote wens om te stoppen met roken. Scildon wil deze groep helpen door een programma aan te bieden om daadwerkelijk te stoppen met roken. Scildon geeft deelnemers aan dit programma extra vertrouwen door hen direct vanaf de start het recht te geven op de niet-rokerskorting bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Uiterlijk negen maanden na het afsluiten van de verzekering moet de consument definitief gestopt zijn met roken om zo in aanmerking te blijven komen voor het lagere ‘niet-rokentarief’.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.