Verantwoordelijkheid voor het milieu

Scildon streeft een CO2-neutrale bedrijfsvoering na. Dit komt onder meer naar voren in de vervanging van bedrijfsauto’s met dieselmotoren door hybride of elektrische bedrijfsauto’s, de zonnepanelen op het dak van het gebouw, de inkoop van groene stroom en grijs gas, de compensatie van de postverzending en de installatie van een warmtepomp in het kantoorgebouw. De totale CO2-uitstoot (directe en indirecte emissies) was in 2021 17 ton. Scildon maakt de emissie (de footprint) CO2-neutraal door ‘Verified Carbon Standard Credits’ aan te kopen. Hiervoor ontvangt Scildon een certificaat van Groenbalans.

Twee belangrijke pijlers van het milieubeleid van Scildon zijn het terugdringen van papiergebruik en het verminderen van energieverbruik. Wij sturen aan op digitalisering van alle productaanvragen. Inmiddels wordt ruim 80% van de offertes digitaal uitgebracht.

Ook de introductie van de digitale gezondheidsverklaring zorgde bij Scildon voor een forse afname van papiergebruik. Voor brochures en nieuwsbrieven hanteren wij een ‘digitaal tenzij’ principe, het is digitaal beschikbaar tenzij er een goede reden is om het te drukken. Voor enveloppen en brieven wordt gebruik gemaakt van papier met het FSC-keurmerk.

Medewerkers worden gestimuleerd om afval te scheiden. Wij hebben een inzamelingspunt op ons kantoor in Hilversum voor te recyclen artikelen zoals lampen en batterijen. Om het recyclen zo veel mogelijk te stimuleren, kunnen medewerkers hier ook producten van thuis inleveren. In het kantoorpand gebruiken we groene stroom. Energie wekken we op met zonnepanelen. Er is beleid ontwikkeld over het bewust omgaan met energie en we hebben medewerkers geïnformeerd hoe zij zuinig om kunnen gaan met papier en energie. Door alle verduurzaming hebben wij de afgelopen jaren vanaf 2010 ons energieverbruik omlaag weten te brengen van ruim 500.000 kwh naar iets meer dan 200.000 kwh per jaar (2021) en ons gasgebruik van ruim 41.000 m3 naar iets meer dan 28.000 m3 in 2021.

Daarnaast is beleid ontwikkeld voor het aangaan van leveranciersrelaties. Voordat we een overeenkomst sluiten toetsen we bij belangrijke afnemers hun beleid voor maatschappelijk ondernemen.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.