Verantwoordelijkheid voor goed ondernemingsbestuur

Scildon hecht aan goed ondernemingsbestuur (ook wel governance genaamd) van de eigen organisatie. Zo leven wij de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars na, behandelen wij onze klanten zorgvuldig en volgen onze bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen een programma van permanente educatie.