Maatschappelijk verantwoord beleggen

Scildon hanteert onderstaande uitgangspunten voor het duurzaam beleggingsbeleid.

 • Doel
  Het doel van dit beleid is de negatieve impact van de beleggingen op de samenleving zo veel als mogelijk te beperken, zo veel mogelijk transparant te zijn over de CO2-emissies en daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie en om blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Maatschappelijk verantwoord beleggen: verantwoordelijkheid
  Scildon onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als investeerder in landen en bedrijven en heeft oog voor het milieu en ook bij de selectie van fondsen houden wij bewust rekening met de invloed van maatschappelijke criteria, sociale aspecten en milieu-afwegingen.
 • Maatschappelijk verantwoord beleggen: overtuiging
  Bij Scildon vormt maatschappelijk verantwoord beleggen een belangrijk onderdeel van de beleggingsovertuigingen. Scildon heeft daarbij de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen positief bijdraagt aan het lange termijn risicorendementsprofiel van de beleggingen en aan de maatschappij. Scildon heeft onderstaande overtuiging ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen en past deze zo veel mogelijk toe bij de vormgeving en implementatie van dit beleid: Scildon is zich bewust van haar sociale verantwoordelijkheden en haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu.
  • Maatschappelijk en verantwoord beleggen draagt bij aan een duurzamere wereld en heeft tegelijkertijd geen negatieve invloed op het rendements/risicoprofiel van de beleggingen.
  • Klimaatverandering zal een aanzienlijke impact hebben en indien mogelijk een belangrijke factor zijn bij het selecteren van beleggingen. Omdat alleen met een duidelijke focus veranderingen kunnen worden bewerkstelligd heeft Scildon haar overtuigingen vastgelegd in een duurzaam beleggingsbeleid.
   Dit duurzaam beleggingsbeleid bestaat uit twee onderdelen: