U wordt arbeidsongeschikt

Loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever de eerste twee jaar uw loon door en blijft u meedoen aan de pensioenregeling. Bent u na twee jaar nog niet of niet volledig hersteld? Dan wordt u door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. Als het UWV u voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaart, kunt u via het UWV een WIA/IVA uitkering aanvragen.

Wat krijgt u wel via Prisma Pensioen?

In Prisma Pensioen is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard meeverzekerd zolang u in dienst bent bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbiedt. Dat betekent dat Scildon de premiebetaling overneemt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenopbouw loopt voor dat deel dus gewoon door.

Als u arbeidsongeschikt wordt nadat u uit dienst bent gegaan bij de werkgever die u Prisma Pensioen aanbood, bent u niet meer verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat krijgt u niet via Prisma Pensioen?

In Prisma Pensioen is géén arbeidsongeschiktheidspensioen meeverzekerd. Misschien heeft uw werkgever ergens anders een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd dat uw WIA/IVA uitkering aanvult. Vraag dat na bij uw werkgever.

Wat moet u doen?

  • Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Scildon. Zodra u een arbeidsongeschiktheidsverklaring heeft van het UWV moet u dat ook aan ons doorgeven.
  • Wij verwachten van u dat u meewerkt aan uw re-integratie.
  • Als uw gezondheid verbetert waardoor u uw werkzaamheden weer geheel of gedeeltelijk kan oppakken, of als uw gezondheid verslechterd, moet u dat ook zo snel mogelijk doorgeven aan Scildon. De premievrijstelling stopt zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Andersom, als uw arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt, kan de hoogte van de premievrijstelling juist toenemen.

Waar vindt u meer informatie?