Waarom krijgen we een nieuwe SWO?

Binnen onze branche is er verscherpte aandacht voor een correcte uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). Wij hebben op basis hiervan een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons beleid en bedrijfsvoering. Hier hebben wij ook nadrukkelijk aandacht voor in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SWO, artikel 6) en -voorwaarden (artikel 7). En wij hebben het moment meteen aangegrepen om de SWO eenvoudiger, korter en duidelijker te maken.