Kan ik mijn Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering aanpassen?

Je kunt het verzekerde bedrag verlagen tot uiterlijk het minimum kapitaal van. € 50.000,-. Is je polis verpand (gekoppeld aan een hypotheek)? Dan kun je het verzekerd bedrag verlagen tot het bedrag dat is verpand of geaccepteerd. Anders moet je bij een verlaging de toestemming van de pandhouder of de aanvaard-begunstigde aan ons doorgeven.

Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Dan kunnen wij om medische waarborgen vragen. We vragen geen medische waarborgen in de volgende situaties:

  • de eerste verhoging van het verzekerde bedrag vindt plaats nadat ten minste een periode van een jaar is verstreken vanaf de ingangsdatum van de verzekering
  • bij het aanvragen van een volgende verhoging als de laatst doorgevoerde verhoging ten minste 12 maanden en niet meer dan 60 maanden geleden is.
  • het verzekerde bedrag wordt met minimaal 1% en maximaal 15% per keer verhoogd; deze percentages worden afgeleid van het verzekerde bedrag onmiddellijk voor de beoogde verhoging.
  • de verzekerde(n) is/zijn jonger dan 60 jaar

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.