Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beloningsbeleid van Scildon is een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn ligt met de strategie, doelstellingen, risicobereidheid en waarden van Scildon. Het doel is om beloningen van medewerkers niet te laten leiden tot onwenselijke (duurzaamheids)risico’s, of gedrag dat effect heeft op de dienstverlening aan onze relaties en op de financiële positie van Scildon.

Scildon keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit. Scildon keert geen (jaarlijkse) variabele beloningen uit. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.