Keuzemogelijkheden Scildon pensioen

Welke keuzemogelijkheden geeft Scildon Pensioen je werknemers?

Met Scildon Pensioen kun je je werknemers de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken over hun pensioen. Hierdoor kun je ze meer betrekken bij hun eigen pensioen en kunnen zij hun pensioen beter laten aansluiten op hun persoonlijke wensen.

Hou er wel rekening mee dat werknemers dan ook behoefte kunnen hebben aan extra informatie en mogelijk ook advies over die keuzes. Denk daarom na hoe je je werknemers daarin wilt helpen. Je staat hierin niet alleen. Ook op dit punt neemt Scildon je zorg uit handen. Via de deelnemersportalen biedt Scildon je werknemers namelijk diverse zogenoemde Customer Journeys (klantreizen) aan die je medewerkers inzicht geven in de keuzes die gemaakt kunnen en soms ook moeten worden. Je werknemers worden zo goed geïnformeerd om op die manier altijd een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Overleg met je pensioenadviseur

Overleg met je pensioenadviseur welke keuzemogelijkheden voor je werknemers het beste bij je onderneming en bij je werknemers passen. Hieronder zie je welke keuzemogelijkheden je je werknemers kunt aanbieden.

Je werknemers kunnen een vrijwillige eigen bijdrage betalen

Je kunt je werknemers de mogelijkheid geven om periodiek vrijwillig extra bij te dragen aan het ouderdomspensioen (bijsparen). De vrijwillige eigen bijdrage houd je dan in op het salaris van de deelnemers en draag je vervolgens af aan Scildon.

Je werknemers kunnen een Anw-hiaatpensioen meeverzekeren

Je kunt je werknemers een Anw-hiaatpensioen mee laten verzekeren. Het Anw-hiaatpensioen is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen. Met het Anw-hiaatpensioen beperkt je werknemer het risico dat zijn partner een inkomenstekort krijgt. Bijvoorbeeld  als hij of zij geen of slechts een gedeeltelijk recht heeft op de Anw-uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet.

Je werknemers kunnen zelf beleggingskeuzes maken

Bij het Scildon Pensioen kun je je werknemers zelf beleggingskeuzes laten maken. Je kunt je werknemers de mogelijkheid bieden om zelf een beleggingsprofiel te kiezen. De beleggingen worden door Scildon belegd volgens een lifecycle principe waarbij de beleggingsrisico’s steeds verder worden afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt.

Je werknemers kunnen de pensioendatum veranderen

Scildon Pensioen biedt je werknemers de keuze om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen. Of om gedeeltelijk met pensioen te gaan (deeltijdpensioen). Voor jou is het belangrijk dat deze keuzes wel goed aansluiten op je personeelsbeleid en op je ouderenbeleid. Daarom is er altijd toestemming nodig van de werkgever indien de werknemer op een andere datum met pensioen wil.

Je werknemers kunnen zelf kiezen waar de pensioenuitkering wordt aangekocht

In Scildon Pensioen kunnen je werknemers op de pensioendatum kiezen bij welke verzekeraar zij de pensioenuitkeringen aankopen. Uiteraard kunnen je werknemers hiervoor ook bij Scildon terecht.  Het is verstandig dat werknemers hiervoor bij verschillende pensioenuitvoerders een offerte op te vragen. Zo kunnen werknemers vrij kiezen voor de uitvoerder die het beste aanbod doet en onder welke voorwaarden.