Scildon maakt echt het verschil

Duurzaam ondernemen

Scildon neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van mens en milieu. Hiervoor zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden die goed zijn voor onze (toekomstige) klanten, onze medewerkers en onze samenleving. Scildon hecht aan een goede governance.

Onze klanten

Onze ambitie is om de verwachtingen van klanten te overtreffen.

Onze samenleving

Scildon onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als investeerder in landen en bedrijven en heeft oog voor het milieu. Bij onze beleggingsactiviteiten houden wij bewust en actief rekening met de invloed van maatschappelijke criteria, sociale aspecten en milieu-afwegingen.

Scildon moet voldoen aan de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de zogenaamde ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). De SFDR-regels gelden voor een aantal producten die Scildon aan haar klanten aanbiedt, zoals Scildon Pensioen. De SFDR verplicht Scildon om Scildon Pensioen met betrekking tot het thema duurzaamheid te kwalificeren.               Lees meer >>

Terugdringen van papiergebruik en energie zijn twee belangrijke pijlers van het milieubeleid. Wij sturen aan op digitalisering van alle productaanvragen en daarmee op vermindering van papierverbruik.

Onze medewerkers

Aangezien Scildon een kennisintensieve organisatie is en het voornaamste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken met al hun kennis en vaardigheden, besteden wij al jaren aandacht aan het verbeteren en onderhouden van deze capaciteiten. Onze overtuiging is dat in de financiële dienstverlening goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers het verschil maken. Voor de beste oplossing en de beste service zijn ook de beste mensen nodig.