Beleggingsmogelijkheden Scildon Pensioen

Welke beleggingsmogelijkheden heb je bij het Scildon Pensioen?

In het algemeen geldt bij beleggen: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe hoger het beleggingsrisico. Het is belangrijk dat er een optimale balans is tussen de kans op een goed rendement en een verantwoord beleggingsrisico. 

Beheerd Beleggen

Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Scildon Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij voor jou welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van je verzekering.

Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor je beleggingen en hoef je zelf niets te doen. De premies die je werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met je beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat je de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan. Als je beleggingshorizon lang is, kun je risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor je pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe. Dit noemen we lifecycle beleggen.

Ook houdt Scildon Pensioen er rekening mee dat je pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt.

Meer hierover lees je in de brochure voor werknemers.

Wij bieden geen huisfondsen

Scildon biedt alleen externe beleggingsfondsen aan. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en prestaties. Scildon biedt geen eigen fondsen (huisfondsen) aan, maar alleen fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Wij ontvangen van deze partijen geen vergoeding. Zo borgt Scildon een geheel onafhankelijke selectieprocedure.