Kosten Scildon Pensioen werknemer

De kosten van de pensioenregeling bestaan uit:

  • De risicopremies voor verzekeringen die zijn meeverzekerd

Dit zijn kosten zoals het (tijdelijk) partnerpensioen, het wezenpensioen, het nabestaandenoverbruggingspensioen en de premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid.

  • De uitvoeringskosten van de pensioenregeling

Deze worden uitgedrukt in een bedrag per deelnemer; Deze kosten worden altijd apart betaald door de werkgever.

  • Kosten voor bijzondere aanpassingen

Hierbij kun je denken aan kosten zoals het uitvoeren van de verdeling van het pensioen tussen de ex-partners bij echtscheiding; Deze kosten betaalt de werkgever.

  • Kosten voor het beheer van de beleggingen

Je betaalt kosten voor het beheer van de beleggingen door Scildon. Deze kosten worden ingehouden op het pensioenkapitaal. De hoogte van deze kosten zie je jaarlijks in je waardeoverzicht. Ben je deelnemer van Scildon Pensioen? Dan kun je inloggen op Scildon Online Pensioenen om te zien hoe hoog deze kosten zijn.

  • Kosten fondsbeheerder (OCF)

Ook de kosten van de fondsbeheerder komen voor jouw rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Je kunt deze kosten vinden in de fondsvergelijker.

Brochure

Scildon Pensioen