Je gaat met pensioen

Als je met pensioen gaat, moet je jouw opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in een periodieke pensioenuitkering. Je kunt dit doen bij de pensioenuitvoerder waar je  je pensioen hebt opgebouwd maar je kunt dit ook doen bij een andere pensioenuitvoerder zoals Scildon.

Je bent helemaal vrij in de keuze door welke pensioenuitvoerder je jouw pensioen straks uit laat keren. Op de pensioendatum heb je het wettelijk recht om al je opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen naar één pensioenuitvoerder. Dat is wel zo overzichtelijk. Bovendien kun je dan kiezen voor de uitvoerder die je de best passende aanbieding doet. Dit wordt ook wel het ‘shoprecht’ genoemd.

Scildon Direct Ingaand Pensioen

Met het Direct Ingaand Pensioen van Scildon zet je jouw opgebouwde pensioenkapitaal om in een pensioenuitkering. Je ontvangt de uitkering altijd zolang je in leven bent. De hoogte van de uitkering staat vast, je weet precies waar je aan toe bent. Je ontvangt deze uitkering periodiek bijvoorbeeld elke maand. Over de uitkeringen moet je belasting betalen. Scildon zorgt dat dit op de juiste manier gebeurt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de marktrente, kosten en levensverwachting. Met name de marktrente heeft hier veel invloed op. Is de marktrente laag dan krijg je relatief weinig pensioen voor je pensioenkapitaal. Daar staat tegenover dat de hoogte van de uitkering wel gegarandeerd is. Als je komt te overlijden dan gaat een deel van de uitkering over op je partner. Hoe hoog dit is bepaal je zelf maar het mag nooit meer zijn dan 70% van de oorspronkelijke pensioenuitkering.

Wat zijn verder de mogelijkheden

Je kunt je pensioen in verschillende vormen uit laten keren. Elke variant heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kies je bijvoorbeeld voor maximale zekerheid dan past een vast pensioen mogelijk het beste bij je. Of kies je juist voor minder zekerheid maar wel kans op een hogere uitkering? Dan past een variabel pensioen misschien beter. Scildon biedt alleen een vast pensioen aan. Voor een variabel pensioen kun je bij andere pensioenuitvoerders terecht.

Maar er zijn meer keuzemogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gelijkblijvend pensioen of juist een waardevast, stijgend pensioen. We noemen dat een geïndexeerd pensioen. Ook is het  mogelijk om juist een dalend pensioen aan te kopen omdat je bijvoorbeeld verwacht minder financiële middelen nodig te hebben in de toekomst. En combinaties zijn mogelijk. Kortom er zijn veel keuzemogelijkheden. Welke oplossing het beste bij je past hangt af van je persoonlijke financiële behoeften nu en in de toekomst. Het is daarom belangrijk dat je je goed laat informeren over deze mogelijkheden. Bij het maken van deze keuzes kun je je  laten ondersteunen door een (pensioen)adviseur. Bekijk de keuzemogelijkheden.