Collectieve pensioenregeling

Je werkgever heeft een collectieve pensioenregeling afgesloten bij Scildon: Scildon Pensioen. Hier vind je meer informatie over dit product.

Wi je meer weten over je eigen pensioen en je regeling, log dan in op Scildon Online Pensioenen.

Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, kijk hier dan wat je moet doen.

Wat is Scildon Pensioen?

Scildon Pensioen is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen. Dat betekent dat je werkgever regelmatig premie voor je pensioen betaalt (beschikbaar stelt). De premie wordt gestort in jouw eigen beleggingsdepot en vervolgens belegd.

Als je met pensioen gaat, koop je met het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen aan. Dat pensioen biedt je een levenslang inkomen nadat je gestopt bent met werken (het ouderdomspensioen). Ook ontvangen je nabestaanden (eventueel) een levenslang partner- en/of wezenpensioen als je komt te overlijden.

Hoe hoog wordt jouw pensioen?

Vooraf krijg je geen zekerheid over hoe hoog het levenslange ouderdomspensioen wordt. De hoogte is afhankelijk van het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum en de (rente)tarieven die gelden op het moment dat je het pensioen aankoopt. Je krijgt van ons regelmatig schattingen over de hoogte van je pensioen. Naarmate je dichter bij de pensioendatum komt benaderen deze schattingen steeds beter het uiteindelijke pensioeninkomen.

Een beschikbare premieregeling brengt voor jou risico’s met zich mee. Je pensioen is afhankelijk van het beleggingsrendement en de op de pensioendatum geldende rente en de tarieven van de verzekeraar. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken.

Met Scildon Pensioen doen wij er alles aan om de beleggingsrisico’s die je loopt zoveel als mogelijk te beperken. Meer hierover lees je bij de beleggingsmogelijkheden van Scildon Pensioen.

De beleggingsprofielen van Scildon Pensioen

Jouw persoonlijk risicoprofiel, samen met de resterende looptijd tot aan uw pensioendatum, zijn bepalend voor de manier waarop je belegt binnen je pensioenverzekering. Daarnaast bepaalt de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering hoe je belegt. Als je kiest voor een variabele pensioenuitkering, dan blijf je ook na je pensioendatum beleggen. Je kunt dan een beleggingsprofiel kiezen waarbij het risico later wordt afgebouwd.

Vast of variabel pensioen

Als je met pensioen gaat kun je kiezen voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. Bij een variabele pensioenuitkering blijf je ook na de pensioendatum beleggen. De hoogte van de pensioenuitkeringen is dan afhankelijk van de ontwikkeling van de beleggingen en daardoor variabel. Jouw voorkeur voor een vast of een variabel pensioen is ook tijdens de pensioenopbouw al van belang. Daarom kun je je voorkeur al vanaf 20 jaar voor de pensioendatum aan ons doorgeven. Het bepaalt namelijk de manier waarop Scildon jouw pensioenpremie belegt. Dat zie je terug in de grafiek met de neutrale lifecycle voor doorbeleggen.

Bekijk hier de beleggingsprofielen die passen bij een variabele en vaste pensioenuitkering

Wat biedt het Scildon Pensioen?

Jouw werkgever heeft een aantal keuzes voor jouw Scildon Pensioen gemaakt. Ben je al deelnemer? Log dan in op Scildon Online Pensioenen om te zien welke keuzes jouw werkgever heeft gemaakt. Bent je nog geen deelnemer? Vraag je werkgever dan om het Pensioen 1-2-3. Hierin staat in hoofdlijnen welke keuzes jouw werkgever heeft gemaakt.

Lees welke keuzemogelijkheden je hebt bij het Scildon Pensioen.
Lees hier over de kosten van Scildon Pensioen.

Scildon Pensioen : Online inzicht

Scildon Pensioen is volledig digitaal ingericht. Via het internetportaal Scildon Online Pensioenen heb je online inzicht in de actuele stand van uw pensioen. Ook vind je er alle belangrijke informatie over je pensioenregeling.