Wat krijgen je werknemers bij het Scildon pensioen?

Je werknemers krijgen ouderdomspensioen

In het Scildon Pensioen krijgen je werknemers een ouderdomspensioen op basis van beschikbare premies.

Je werknemers krijgen een partner- en wezenpensioen

Naast het ouderdomspensioen is bij Scildon Pensioen altijd een partner- en wezenpensioen meeverzekerd. Er zijn twee manieren om dit nabestaandenpensioen te verzekeren Samen met je pensioenadviseur stel je vast welke keuze voor het partner- en wezenpensioen het beste bij je onderneming en bij je werknemers past.

1.    Een gegarandeerde uitkering voor de partner en/of kind(eren)  van je werknemers

Je kunt kiezen voor een risicoverzekering waarbij de hoogte van het partner- en wezenpensioen vaststaat en dus gegarandeerd is. De premie voor deze verzekering komt bovenop de beschikbare premies.

Deze verzekering vervalt als een werknemer uit dienst gaat. De hoofdregel bij deze verzekering is, dat hij vervalt zodra de werknemer niet meer bij je in dienst is. De partner en/of kind(eren) van je oude werknemer hebben dan alleen nog recht op de uitkering van 90% van het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal. Daarmee moeten ze dan een partner- en/of wezenpensioen aankopen. In veel gevallen is het nabestaandenpensioen veel lager dan wat er verzekerd was tijdens het dienstverband. Het is belangrijk om je werknemers daarvan op de hoogte te brengen bij het einde van een dienstverband. Treedt jouw (ex)werknemer in dienst bij een nieuwe werkgever en gaat deze daar opnieuw deelnemen in een pensioenregeling? In de meeste gevallen zal dan opnieuw een partnerpensioen verzekerd worden.

2.    Recht op 90% van het opgebouwde pensioenkapitaal

Je kunt ook kiezen voor een pensioenregeling zonder risicoverzekering. In dat geval krijgen de partner en/of kind(eren) van je werknemers 90% van het opgebouwde pensioenkapitaal van de overleden werknemer. Voor dit pensioenkapitaal moet de partner van je werknemer een partner- en eventueel een wezenpensioen aankopen. Het is onzeker, hoe hoog het partner- en wezenpensioen is. De pensioenregeling is door deze keuze goedkoper omdat je geen extra risicopremie betaalt naast de beschikbare premie voor het ouderdomspensioen. Voor de nabestaanden is het gevolg van deze keuze, dat het partner en/of wezenpensioen in veel gevallen te laag is voor een toereikend inkomen. Dit is met name het geval bij korte dienstverbanden en als de werknemer geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op waardeoverdracht bij indiensttreding.

Je kunt een ANW-hiaatpensioen meeverzekeren

Dit is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen dat de partner van een overleden werknemer krijgt tot de pensioendatum in je pensioenregeling. Met het Anw-hiaatpensioen voorkom je dat de partner van een overleden werknemer een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of slechts een gedeeltelijk recht heeft op de Anw-uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet. De premie voor een Anw-hiaatverzekering komt bovenop de beschikbare premie en verhoogt de kosten van je pensioenregeling.

Je kunt het ook aan je werknemers zelf overlaten of zij een Anw-hiaatpensioen willen verzekeren. Je neemt het dan op als een vrijwillige extra verzekering.

Er is standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd

Bij het Scildon Pensioen is standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt de premiebetaling voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk overgenomen door Scildon.

Je kunt een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen apart verzekeren Je kunt binnen Scildon Pensioen geen arbeidsongeschiktheidspensioen verzekeren dat de uitkeringen van Wet inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanvult. Wil je een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor je werknemers? Dan sluit je daarvoor een aparte verzekering bij een andere verzekeraar. Dat kan naast het Scildon Pensioen.

Eigen bijdrage werknemer

Verplichte bijdrage
Je kunt ervoor kiezen je werknemers verplicht een eigen bijdrage te laten betalen aan de pensioenregeling. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van een percentage van de pensioengrondslag.

Vrijwillige eigen bijdrage (bijsparen)
Naast een eventuele verplichte eigen bijdrage kun je je werknemers ook toestaan om vrijwillig extra pensioenpremie bij te dragen. We noemen dit ook wel bijsparen. Wordt de fiscale ruimte voor de pensioenopbouw nog niet volledig benut? Dan kan de werknemer geheel vrijwillig extra premie storten voor een hoger pensioen.