Lasten Scildon Pensioen

Waaruit bestaan de lasten van het Scildon Pensioen

Je pensioenlasten bestaan uit:

  • de beschikbare premies voor het ouderdomspensioen van je werknemers;
  • de premies voor meeverzekerde risicoverzekeringen zoals het partner- en wezenpensioen, de premie voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en eventueel het Anw-hiaatpensioen;
  • de uitvoeringskosten van de pensioenregeling. Deze worden uitgedrukt in een bedrag per deelnemer;
  • kosten voor bijzondere aanpassingen zoals het uitvoeren van de wet verevening pensioenen bij echtscheiding of waardeoverdracht bij uitdiensttreding van een deelnemer.

Je kunt ervoor kiezen je werknemers te laten bijdragen aan de beschikbare premie en aan de risicopremies. Zo verlaag je je werkgeverslasten. De uitvoeringskosten of de kosten voor bijzondere aanpassingen komen altijd voor rekening van de werkgever.

Vraag een offerte aan

Vraag je via je adviseur een offerte aan? Dan krijg je een overzicht van deze pensioenlasten voor het eerste jaar. En zie je een indicatie hoe de pensioenlasten zich ontwikkelen gedurende de eerste vijf jaar.

Je werknemers betalen ook kosten 

Ook je werknemers betalen kosten. Dat zijn de kosten voor het beheer van de beleggingen door Scildon. Deze kosten worden ingehouden op hun pensioenkapitaal en worden uitgedrukt als een percentage van het belegd vermogen. Ook zijn er de kosten van de fondsbeheerders. Deze zijn verwerkt in de koersen van de beleggingsfondsen. Je kunt deze kosten vinden in de fondsvergelijker.

De pensioenlasten staan niet vast

De pensioenlasten staan niet vast maar variëren gedurende de looptijd van de pensioenvoorziening. De hoogte van de lasten is namelijk afhankelijk van de leeftijd van je werknemers en de hoogte van hun salaris.