Begrippenlijst Scildon Pensioen

Arbeidsongeschikt(heid)

Voor de vraag of iemand (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, volgt de verzekeraar het oordeel van het UWV. Het UWV past daarvoor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) toe. Volgens de WIA is iemand arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of gebrek geen gangbare arbeid kan verrichten. Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

Franchise

Het salarisdeel waarover geen premie wordt berekend en geen pensioen wordt opgebouwd.

Koersdatum

Het moment waarop de koers van participaties wordt vastgesteld. Dit is de eerste handelsdag die volgt op de dag waarop een opdracht tot het aan- of verkopen van participaties wordt gegeven.

Bekijk meer vragen

For English version

Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt en dan?