Begrippenlijst Scildon Pensioen

Partnerrelatie

Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding.

(Flexibele) premieovereenkomst

Een overeenkomst waarin vooraf vaststaat hoe hoog de pensioenpremie is die de werkgever betaalt voor iedere deelnemer. De (gewezen) deelnemers weten vooraf niet hoe hoog hun pensioen wordt. De pensioenpremies worden individueel belegd om een pensioenkapitaal op te bouwen. Dit pensioenkapitaal wordt op de werkelijke pensioendatum van de (gewezen) deelnemers aangewend voor de aankoop van een vastgestelde pensioenuitkering of voor de financiering van een variabele pensioenuitkering.

Waardeoverzicht

Dit is een cijfermatig overzicht waarin de deelnemer jaarlijks wordt geïnformeerd over wat er met zijn inleg is gebeurd. De deelnemer ziet hoeveel premie in het voorgaande jaar is betaald voor zijn ouderdomspensioen en het partnerpensioen na pensioendatum, hoeveel rendement hij heeft behaald op zijn beleggingen, welke kosten de verzekeraar daarvan heeft afgetrokken, hoeveel negatieve risicopremies hij heeft ontvangen en hoe hoog het pensioenkapitaal aan het einde van het voorgaande jaar was.

Sinds 2020 maakt het Waardeoverzicht onderdeel uit van het UPO, en verstuurt Scildon het niet meer apart.

Bekijk meer vragen

For English version

Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt en dan?