Begrippenlijst scildon pensioen

Begunstigde

De persoon die recht heeft op de uitkering uit de pensioenverzekering.

Geldswaarde

Het aantal aanwezige participaties per fonds die in het beleggingsdepot aanwezig zijn, vermenigvuldigd met de koers van elk fonds. De geldswaarde wordt uitgedrukt in euro’s.

Scildon online pensioenen

Een afgeschermd en beveiligd deel van de website van Scildon, waarop informatie staat over de pensioenverzekering. Deze website is via unieke inloggegevens toegankelijk voor de werkgever, de (gewezen) deelnemer en de pensioenadviseur die een pensioenregeling hebben bij de verzekeraar.

Bekijk meer vragen

For English version

Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt en dan?