Over Scildon

Scildon is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Een bijzondere en een specialist!

Tot 1 juli 2017 was onze naam Legal & General Nederland.

Wij helpen je in financiële zin om:

  • de gevolgen van een overlijden te beperken;
  • onbezorgd van je pensioen te genieten;
  • een periode na een ontslag goed te overbruggen;
  • een hypothecaire schuld te kunnen aflossen.

Ook kunnen werkgevers bij ons een goed pensioen voor hun personeel regelen.

Eerst een goed advies!

Financiële mogelijkheden, verplichtingen én wensen lopen in een mensenleven sterk uiteen. Denk aan je loopbaan, de aankoop van een huis, kinderen die gaan studeren, maar ook het risico van arbeidsongeschiktheid of het verlies van je partner. Het is niet eenvoudig de financiële gevolgen van al deze gebeurtenissen te overzien. Financieel advies door een deskundige helpt je daarbij. Het biedt je inzicht in jouw financiële situatie en plannen voor de toekomst. Dat is de reden dat Scildon de producten alleen na een degelijk financieel advies aan je wil aanbieden. Daarom werken wij samen met een selecte groep, professionele en onafhankelijke financieel adviseurs.

Scildon werkt ook samen met de gevolmachtigde agent Dazure. Dit is een professionele, financiële dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens ons overlijdensrisicoverzekeringen aan te bieden.

Wat hebben wij je te bieden?

Producten die je in staat stellen jouw financiële doelstellingen te realiseren. Tegen zo laag mogelijke premies en kosten. Met ruime mogelijkheden om je vermogen zo veilig én rendabel mogelijk te beleggen. En met zo min mogelijk waardeverlies als gevolg van kosten. Vanuit ons kantoor in Hilversum doen we dat met betrokken medewerkers. Vragen en opdrachten behandelen wij altijd snel en met kennis van zaken. Wij streven naar de beste dienstverlening!

Een degelijke basis

Scildon is sinds 5 april 2017 onderdeel van Chesnara Plc., een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden. Het bedrijf heeft circa 900.000 klanten. De onderneming is opgericht in 2004.

In Nederland is Scildon sinds 1984 actief. Scildon valt onder alle Nederlandse wet- en regelgeving én onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met DNB draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland (bron: website AFM). Scildon heeft 278.000 klanten.

In het vergunningenregister van de AFM staat Scildon N.V. opgenomen onder nummer 12000414. Bij de Kamer van Koophandel is het inschrijvingsnummer 32037902.

Jaarcijfers

Kerngezond

Scildon heeft een solvabiliteit van 192%.

Kwaliteitsnormen

Scildon heeft gegarandeerde kwaliteitsnormen voor financieel adviseurs.