Scildon maakt echt het verschil

Beleggingsmogelijkheden Scildon Pensioen

Welke beleggingsmogelijkheden heb je bij het Scildon Pensioen?

In het algemeen geldt bij beleggen: hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe hoger het beleggingsrisico. Het is belangrijk dat er een optimale balans is tussen de kans op een goed rendement en een verantwoord beleggingsrisico. Scildon biedt je twee mogelijkheden om uw pensioen te beleggen: Beheerd Beleggen en Vrij Beleggen.

1.    Beheerd Beleggen
Omdat de meeste mensen geen beleggingsspecialisten zijn, biedt Scildon bij Scildon Pensioen de beleggingsmethode Beheerd Beleggen aan. Bij deze methode bepalen wij voor jou welke beleggingsmix optimaal is gedurende de looptijd van je verzekering.

Bij Beheerd Beleggen zorgt Scildon voor je beleggingen en hoef je zelf niets te doen. De premies die je werkgever beschikbaar stelt, worden belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met je beleggingshorizon. Deze is afhankelijk van het aantal jaren totdat je de pensioenleeftijd bereikt. De verhouding tussen meer risicovolle beleggingen (aandelen) en minder risicovolle beleggingen (obligaties en geldmarkt) passen we steeds aan. Als je beleggingshorizon lang is, kun je risicovoller beleggen. De gevolgen van een eventuele koersdaling kunnen dan nog worden goedgemaakt. Dit geldt niet als dat vlak voor je pensioendatum gebeurt. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het percentage beleggingen met een hoog risico steeds lager en neemt het percentage beleggingen met een laag risico steeds verder toe. Dit noemen we lifecycle beleggen.

Bekijk de lifecycles van Scildon Pensioen

 

Ook houdt Scildon Pensioen er rekening mee dat je pensioenkapitaal op een bepaald moment moet worden gebruikt voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt in de beleggingsmix ook het risico van tegenvallende (rente)tarieven voor deze aankoop afgedekt.

Meer hierover lees je in de brochure voor werknemers.

2.    Vrij Beleggen
Bij Vrij Beleggen ben je zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de gewenste beleggingsmix en de fondsen waarin je wil beleggen. De beleggingsmix is de verdeling van je pensioenpremie over de beleggingscategorieën met een verschillend (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en geldmarkt). Of je vrij kunt beleggen hangt af van de keuze die door de werkgever is gemaakt. Of dat zo is, lees je in de pensioenregeling. Je stelt dan zelf je risicoprofiel vast door antwoord te geven op een aantal vragen. Op basis van je persoonlijke risicoprofiel stel je dan een beleggingsmix samen uit de verschillende beleggingsfondsen die Scildon Pensioen je biedt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een verantwoorde balans tussen rendement en risico. Wij tonen je wel, of de door jou gekozen beleggingsmix past bij je beleggingsprofiel.

Wij bieden geen huisfondsen

Scildon biedt alleen externe beleggingsfondsen aan. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en prestaties. Scildon biedt geen eigen fondsen (huisfondsen) aan, maar alleen fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders. Wij ontvangen van deze partijen geen vergoeding. Zo borgt Scildon een geheel onafhankelijke selectieprocedure. Een uitgebreide toelichting op de beleggingsfondsen vind je in de Fondseninformatie Scildon Pensioen.