Zo simpel kan het zijn
Pensioenregeling

Wet toekomst pensioenen en Scildon pensioen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Vanaf deze datum moeten alle nieuwe pensioenregelingen voldoen aan de regels van Wtp. Voor bestaande pensioenregelingen voor 1 juli 2023 geldt een overgangsperiode. Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot 1 januari 2028, blijven de huidige opties van Scildon Pensioen bestaan.
Binnen het nieuwe Scildon Pensioen Wtp bieden we de volgende opties aan:

1. Volledig Wtp:

  • Een vlakke staffel voor alle deelnemers
  • Partnerpensioen en wezenpensioen op basis van een percentage van het (parttime) salaris, onafhankelijk van de diensttijd.
  • Wezenpensioen met een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

2. Overgangsrecht

  • Beter inzicht in de toekomstige pensioenopbouw voor deelnemers.
  • Wijzigingen in de keuzebegeleiding van deelnemers.

Ter ondersteuning van het advies bieden wij een rekentool aan. Voor berekeningen kun je dan gebruik maken van de data uit onze administratie. Aan de hand van de uitkomsten kun je het gesprek met werkgevers aangaan en offertes maken. Wij zullen je daar zo veel mogelijk bij ondersteunen. Ook kunnen we je helpen met een transitieplan.

Nabestaandenpensioen en Anw-hiaat

Voor de dekking van het nabestaandenpensioen bieden we marktconforme percentages over het pensioengevend loon aan. Als er vraag is naar andere percentages dan kunnen wij deze beschikbaar stellen. Verzekeren van het Anw-hiaat blijft mogelijk. Wij hebben onlangs een risicopreferentie onderzoek uitgevoerd onder onze (ex)deelnemers.

Lifecycles

Ook hebben wij de lifecycles doorgerekend in het kader van de Wtp. Beide onderzoeken geven aan dat er geen reden is om het beleggingsbeleid en onze lifecycles aan te passen.

Veelgestelde vragen over Wtp

Als je vraag er niet bij staat, neem dan contact op met jouw financieel adviseur.

Wanneer kan Scildon Wtp-offertes en juridische documenten leveren?

We werken momenteel nog aan de noodzakelijke wijzigingen. We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 klaar te zijn. Wel is het op dit moment al mogelijk om pensioenlasten van een volledige Wtp-regeling door te laten rekenen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je accountmanager.

Wat verandert er in de risicodekkingen voor de pensioendatum onder de Wtp? 

Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden nog steeds berekend op basis van een percentage van het pensioengevend salaris of, indien gewenst, de pensioengrondslag. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude situatie is dat het berekeningspercentage onder de Wtp onafhankelijk van de diensttijd van de deelnemer wordt vastgesteld.

Voor zowel het partnerpensioen alsook het wezenpensioen geldt wel een maximum. Voor het partnerpensioen is dit percentage maximaal 50% en voor het wezenpensioen maximaal 20% (voor volle wezen maximaal 40%) van het pensioengevend salaris of de pensioengrondslag. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Is er een productspecificatie van het Wtp-proof product?

Wij stellen in januari 2024 een productkaart ter beschikking via het adviseursportaal. Hierin vind je dan de specifieke kenmerken van de WTP-variant van het Scildon Pensioen.

Bekijk meer vragen