Verhoging van de AOW-leeftijd

Omdat mensen tegenwoordig langer leven dan vroeger, ontvangen ze langer AOW. Hierdoor stijgen de kosten en heeft de overheid maatregelen genomen om de AOW betaalbaar te houden.

Daarom is besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Dit houdt in dat het recht op AOW later ingaat. Het ingangsmoment is hierbij afhankelijk van jouw geboortedatum. Je kunt de leeftijd waarop jouw AOW-uitkering ingaat lezen in de tabel hieronder.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt uiterlijk vijf jaar van te voren vastgesteld.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor jou?

Je hebt een pensioen via je werkgever of een pensioen dat je zelf opbouwt.

Omdat de ingangsdatum van de AOW-uitkering later wordt, kan er een tekort ontstaan in je inkomen, als je toch eerder met pensioen wil. Het is erg belangrijk dat je nagaat op welke manier je dit inkomenstekort kunt opvangen. Dit kan bijvoorbeeld met eigen spaargeld. Mogelijk kun je jouw pensioen eerder laten ingaan en is de verwachte uitkering toch voldoende. Als dit niet het geval is, dan kun je overwegen om:

  • de premie van je verzekering te verhogen,
  • de looptijd aan te passen of
  • een extra verzekering af te sluiten.

Hierdoor kan er op de door jou gewenste pensioendatum extra inkomen beschikbaar komen. Daarmee kun je het mogelijk tekort aan inkomen door het later ingaan van de AOW-uitkering geheel of gedeeltelijk compenseren. Ben je geboren op of na 1 januari 1955? Dan is de exacte ingangsdatum van je AOW-uitkering dus nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit minimaal op 67-jarige leeftijd is. Je kunt dus nu al nagaan of er bij jou sprake is van een mogelijk inkomenstekort en hiervoor eventueel maatregelen nemen.

Je hebt een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid bij ons afgesloten.

Scildon kent 2 soorten aanvullende verzekeringen:

1.Je hebt een aanvullende verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, neemt Scildon de premiebetaling van je (aanvullende) pensioenverzekering geheel of gedeeltelijk over. Een veilig idee omdat jouw verzekering zo in stand kan blijven en je vermogen blijft opbouwen. Omdat de ingangsdatum van de AOW opschuift heb je mogelijk extra inkomen nodig als je eerder met pensioen wil. Je kunt besluiten om meer en/of langer premie te betalen voor de opbouw van je pensioen. Het is belangrijk dat je dan ook nagaat of de dekking in je verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ook aangepast moet worden.

Je bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt De betaling van de premie van je verzekering is geheel of gedeeltelijk overgenomen door Scildon. De premievrijstelling stopt op het moment dat je weer arbeidsgeschikt wordt/bent of uiterlijk op de einddatum die we met je hebben afgesproken. Deze einddatum staat op je polis. Het is belangrijk dat je nagaat wat voor jou de gevolgen zijn als de premievrijstelling stopt. Bijvoorbeeld omdat de AOW later ingaat.

2. Je hebt een aanvullende verzekering voor een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsrente.

Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, keert deze verzekering je maandelijks een bedrag uit tot de met jou afgesproken einddatum.

De uitkering (arbeidsongeschiktheidsrente) wordt gebruikt als vervanging voor het verlies aan inkomen. Het is van groot belang dat je regelmatig nagaat of de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsrente aansluit bij jouw wensen. Als dat niet het geval is, krijg je mogelijk te maken met een inkomenstekort. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de AOW-leeftijd opschuift.

Je bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je ontvangt van Scildon periodiek een uitkering. De uitkering stopt op het moment dat je weer arbeidsgeschikt bent of uiterlijk op de einddatum die we met je hebben afgesproken. Deze einddatum staat op je polis. Als je pensioen en de AOW later ingaan dan de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heb je mogelijk een tekort aan inkomen. Het is belangrijk dat je nagaat hoe je dit voor jezelf zo goed mogelijk kunt oplossen.

Laat je adviseren

De veranderingen met betrekking tot de AOW-leeftijd kan voor jou behoorlijke financiële consequenties hebben. Bespreek jouw situatie samen met jouw financieel adviseur en bekijk welke stappen eventueel voor jou noodzakelijk zijn. Houd er rekening mee dat je adviseur kosten in rekening kan brengen voor het advies.