Schikken: Waarom en wanneer?

Als verzekeraar proberen wij u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hoort ook een goede en zorgvuldige behandeling van klachten.

Afhandeling klachten

Soms blijft er een discussie over de afhandeling. Als klant kunt u dan de klacht bijvoorbeeld voorleggen aan een onafhankelijke bemiddelaar zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook kan de klacht opgelost worden met een schikking. Om u te informeren heeft het Verbond van Verzekeraars hierover nadere informatie gepubliceerd.