Collectieve pensioenregeling

Uw werkgever heeft een collectieve pensioenregeling afgesloten bij Scildon: Prisma Pensioen. Hier vindt u meer informatie over dit product.

Wilt u meer weten over uw eigen pensioen en uw regeling, log dan in op Scildon Online Pensioenen.

Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, kijk hier dan wat u moet doen.

Wat is Prisma Pensioen?

Prisma Pensioen is een beschikbare premieregeling voor het ouderdomspensioen. Dat betekent dat uw werkgever regelmatig premie voor uw pensioen betaalt (beschikbaar stelt). De premie wordt gestort in uw eigen beleggingsdepot en vervolgens belegd.

Als u met pensioen gaat, koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen aan. Dat pensioen biedt u een levenslang inkomen nadat u gestopt bent met werken (het ouderdomspensioen). Ook ontvangen uw nabestaanden (eventueel) een levenslang partner- en/of wezenpensioen als u komt te overlijden.

Hoe hoog wordt uw pensioen?
Vooraf krijgt u geen zekerheid over hoe hoog het levenslange ouderdomspensioen wordt. De hoogte is afhankelijk van het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum en de (rente)tarieven die gelden op het moment dat u het pensioen aankoopt. U krijgt van ons regelmatig schattingen over de hoogte van uw pensioen. Naarmate u dichter bij de pensioendatum komt benaderen deze schattingen steeds beter het uiteindelijke pensioeninkomen.

Een beschikbare premieregeling brengt voor u risico’s met zich mee. Uw pensioen is afhankelijk van het beleggingsrendement en de op de pensioendatum geldende rente en de tarieven van de verzekeraar. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken.

Met Prisma Pensioen doen wij er alles aan om de beleggingsrisico’s die u loopt zoveel als mogelijk te beperken. Meer hierover leest u bij de beleggingsmogelijkheden van Prisma Pensioen.

De beleggingsprofielen van Prisma Pensioen
Uw persoonlijk risicoprofiel, samen met de resterende looptijd tot aan uw pensioendatum, zijn bepalend voor de manier waarop u belegt binnen uw pensioenverzekering. Daarnaast bepaalt de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering hoe u belegt. Als u kiest voor een variabele pensioenuitkering, dan blijft u ook na uw pensioendatum beleggen. U kunt dan een beleggingsprofiel kiezen waarbij het risico later wordt afgebouwd.

Vast of variabel pensioen
Als u met pensioen gaat kunt u kiezen voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. Bij een variabele pensioenuitkering blijft u ook na de pensioendatum beleggen. De hoogte van de pensioenuitkeringen is dan afhankelijk van de ontwikkeling van de beleggingen en daardoor variabel. Uw voorkeur voor een vast of een variabel pensioen is ook tijdens de pensioenopbouw al van belang. Daarom kunt u uw voorkeur al vanaf 20 jaar voor de pensioendatum aan ons doorgeven. Het bepaalt namelijk de manier waarop Scildon uw pensioenpremie belegt. Dat ziet u terug in de grafiek met de neutrale lifecycle voor doorbeleggen.

De beleggingsprofielen die passen bij een variabele pensioenuitkering

Profiel behoudend


Profiel neutraal


Profiel ambitieus

 

De beleggingsprofielen die passen bij een vaste pensioenuitkering

Profiel behoudend

 


Profiel neutraal


Profiel ambitieus

Wat biedt het Prisma Pensioen?
Uw werkgever heeft een aantal keuzes voor uw Prisma Pensioen gemaakt. Bent u al deelnemer? Log dan in op Scildon Online Pensioenen om te zien welke keuzes uw werkgever heeft gemaakt. Bent u nog geen deelnemer? Vraag uw werkgever dan om het Pensioen 1-2-3. Hierin staat in hoofdlijnen welke keuzes uw werkgever heeft gemaakt.

Lees wat standaard is inbegrepen in het Prisma Pensioen.
Lees welke keuzemogelijkheden u heeft bij het Prisma Pensioen.
Lees hier over de kosten van Prisma Pensioen.

Prisma Pensioen : Online inzicht
Prisma Pensioen is volledig digitaal ingericht. Via het internetportaal Scildon Online Pensioenen heeft u online inzicht in de actuele stand van uw pensioen. Ook vindt u er alle belangrijke informatie over uw pensioenregeling.