Een aanvullend pensioen opbouwen

Na uw pensionering wilt u graag net zo blijven leven als nu. Echter, met het pensioen dat u heeft opgebouwd gaat u er in veel gevallen op achteruit. Voorkom dat door nu al geld opzij te zetten voor later.

Hiermee bouwt u een vermogen op dat u kunt gebruiken voor een aanvullend pensioen. En het geld dat u nu opzij zet voor later kunt u in veel gevallen aftrekken van de belasting. Aantrekkelijk voor iedereen die te weinig pensioen heeft opgebouwd.

Lees meer over het pensioenstelsel in Nederland.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering. Het doel hiervan is de verzekering van extra inkomen op een bepaald moment. Het woord ‘lijfrente’ slaat op de verzekering van het ‘lijf’: als de verzekerde overlijdt, stoppen ook de uitkeringen.  Lijfrenteverzekeringen worden altijd voor een bepaalde periode afgesloten. Het ingelegde geld wordt belegd. Als de premies in één keer worden betaald, spreken we van een koopsom.

Op het  moment dat de verzekering afloopt, kunt u met het opgebouwde kapitaal een lijfrente aankopen. Dat hoeft niet bij dezelfde verzekeraar te gebeuren als waar het kapitaal is opgebouwd.

In de uitkeringsfase ontvangt u periodiek een bedrag. Over deze periodieke uitkeringen moet u dan belasting betalen. Daar staat tegenover dat u – als u een pensioengat heeft – de inleg op uw lijfrenteverzekering mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Om te bepalen of u aan deze fiscale voorwaarde voldoet, kunt u uw jaarruimte berekenen.Scildon biedt drie productoplossingen voor uw lijfrenteverzekering.

Scildon Beleggen

Scildon Beleggen is een levensverzekering op basis van beleggingen. Hiermee bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. De premies worden belegd in een of meerdere door Scildon aangeboden beleggingsfondsen. Scildon Beleggen kenmerkt zich door lage kosten. De uitkering bij overlijden voor de einddatum is 110% van de waarde van beleggingen

Lees meer over het verzekeringsproduct Scildon Beleggen.

Nova (Garant) Polis

De Nova Polis is een levensverzekering op basis van beleggingen. Hiermee bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. De premies worden belegd in een of meerdere door Scildon aangeboden beleggingsfondsen. De uitkering bij overlijden voor de einddatum kunt u kiezen: 90%, 110% of geen dekking bij overlijden.

Voor elke € 22.500,- die u aan waarde heeft opgebouwd, ontvangt u een rendementsbonus van 0,5%!

U kunt de Nova Polis ook afsluiten met garantie: in dat geval is het bruto rendement en dus ook de hoogte van het eindkapitaal gegarandeerd.

Lees meer over het verzekeringsproduct Nova (Garant) Polis.