Scildon maakt echt het verschil

Veelgestelde vragen

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor Scildon Pensioen?

Scildon bereidt zich voor op aanpassingen van Scildon Pensioen. Zo gaan wij voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). De Tweede Kamer heeft de Wtp inmiddels goedgekeurd. Nu is het in behandeling in de Eerste Kamer. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden. Tijdens de overgangsperiode, die ingaat nadat de wet is ingegaan, blijven de huidige opties van Scildon Pensioen bestaan. Naar verwachting gaat de Wtp in op 1 juli 2023. Onderstaand vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Wat is de uiterlijke datum waarop pensioenregelingen moeten zijn aangepast aan de Wtp? Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten pensioenregelingen zijn aangepast.
 • Wat verandert er in de spaarpremie? De spaarpremie wordt een leeftijdsonafhankelijke premie (vlakke staffel) van maximaal 30% over de pensioengrondslag.
 • Wat houdt het overgangsrecht in? De leeftijdsafhankelijke progressieve premie mag voor bestaande deelnemers blijven bestaan.
 • Wat verandert er in de risicodekkingen voor de pensioendatum? Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden berekend op basis van een percentage van het salaris, onafhankelijk van de diensttijd. Voor het partnerpensioen is dit percentage maximaal 50% en voor het wezenpensioen maximaal 20% (voor volle wezen maximaal 40%). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar.
 • Wat verandert er in de Wtp in de risicodekkingen als een deelnemer uit dienst gaat? Zolang de werknemer geen nieuwe baan heeft loopt de risicodekking de eerste drie maanden of, ingeval van een WW uitkering, de hele WW periode door. Ook kan een werknemer na die periode vrijwillig de risicodekking voortzetten zolang er geen nieuw dienstverband is.
 • Zijn er aanpassingen te verwachten in de lifecycles? Wij hebben een risicopreferentie onderzoek uitgevoerd onder onze (ex)deelnemers. Ook hebben wij de lifecycles doorgerekend in het kader van de Wtp. Beide onderzoeken wezen uit dat er geen noodzaak is om de lifecycles aan te passen.
 • Blijft restitutie bij overlijden bestaan in Scildon Pensioen? Hierover geeft de Wtp nog geen uitsluitsel.
 • Blijft de dekking voor het ANW hiaat bestaan in Scildon Pensioen? Ja, de dekking voor het ANW hiaat blijven wij aanbieden.
 • Hoe helpt Scildon bij de keuzes die moeten worden gemaakt? Scildon stelt aan de adviseurs een rekentool beschikbaar om te helpen bij de keuze voor de hoogte van de vlakke premie en de hoogte van de risicodekkingen. Werknemers gaan wij helpen met klantreizen en portalen, waardoor zij passende keuzes kunnen maken.
 • Moet er een transitieplan komen? Als de hele pensioenregeling overgaat naar een vlakke staffel, moet er een transitieplan van de werkgever komen. In het transitieplan wordt opgenomen hoe de nieuwe pensioenregeling eruit ziet en wat de achtergrond en gevolgen zijn van de gemaakte keuzes. Scildon kan helpen bij het opstellen van dit plan.
 • Heeft Scildon een implementatieplan? Als de hele pensioenregeling overgaat naar een vlakke staffel zal Scildon een implementatieplan opstellen waarin staat hoe de nieuwe pensioenregeling wordt geïmplementeerd. Ook staat hierin hoe we alle betrokkenen informeren over de gevolgen van de veranderingen.
 • Wat doet Scildon met eventuele compensatie? Scildon gaat ervan uit dat eventuele compensatie door werkgevers in het salaris wordt verrekend. Deze compensatie kan de deelnemer binnen de fiscale mogelijkheden aanwenden om bij te sparen in de pensioenregeling.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor Scildon Pensioen?

Scildon bereidt zich voor op aanpassingen van Scildon Pensioen. Zo gaan wij voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen zodra de Eerste en Tweede Kamer een besluit hebben genomen over het wetsvoorstel. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden. Tijdens de overgangsperiode, die ingaat nadat de wet is ingegaan, blijven de huidige opties van Scildon Pensioen bestaan.

Wij houden je op de hoogte.

Klopt het dat ik nog geen prolongatiefactuur mei 2021 heb ontvangen?

De prolongatie van mei 2021 is inderdaad vertraagd. Door de overgang naar ons nieuwe systeem is deze door ons al wel aangemaakt in ons nieuwe systeem en zal deze zichtbaar worden zodra het nieuwe portaal is opengesteld. Zoals eerder aangegeven verwachten wij dat dit uiterlijk 28 mei het geval is. Aansluitend zorgen we ook voor de prolongatiefactuur van juni 2021.

Mijn factuur ziet er anders uit, wat is er veranderd?

Nu we over zijn naar het nieuwe systeem ziet ook de factuur er iets anders uit. Het verschil zit in de specificaties van de premies. In ons vorige systeem waren de premies voor het ouderdomspensioen (OP), partnerpensioen (PP), wezenpensioen (Wzp), premievrijstellig (PVI), bijsparen, ANW en de vrijwillige eigen bijdrage allemaal apart gespecifieerd. In de nieuwe factuur worden de premies OP, PP, Wzp en bijbehorende PVI premie onder 1 post weergegeven. Daarnaast zie je de premie voor het ANW en de bijspaarpremie. De vrijwillige eigen bijdrage wordt niet getoond op de factuur.

 

Waar kan ik inloggen op het portaal Scildon Online Pensioenen?

Je kunt het pensioenportaal bereiken via deze link.

Waar kan ik de gebruikersrechten regelen voor het pensioenportaal?

Binnen elke organisatie is er iemand beheerder. De beheerder heeft toegang tot de zogenaamde ‘controlroom’. Hier kun je aangeven wie er toegang mag hebben namens jullie organisatie. De controlroom bereik je via deze link.

Hoe kan ik inloggen?

Je kunt het pensioenportaal bereiken via de deze link. Daar kun je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Hoe werkt eHerkenning?

Je wilt inloggen op ons nieuwe portaal Scildon Online Pensioenen door middel van eHerkenning. Wanneer je het nieuwe portaal voor het eerst bezoekt, opent het onderstaande scherm. Hier kies je de mogelijkheid: eHerkenning.

Wanneer je eHerkenning hebt geselecteerd, wordt het volgende scherm geopend. Hier voer je je eigen inloggegevens (naam en wachtwoord) van eHerkenning in.

Het inloggen is gelukt! Selecteer in het scherm de eHerkening serviceprovider. Voor Scildon is dit: We_ID. Na het selecteren van We_ID wordt de landingspagina getoond van Scildon Online Pensioenen.

Hoe kan ik mijn adviseur toegang geven om mutaties door te voeren?

Wanneer je wilt dat je adviseur voor jullie mutaties door kan voeren in het portaal, moet de adviseur gemachtigd worden. Dit kan via een ketenmachting die je met eHerkenning snel en gemakkelijk kunt regelen. De adviseur kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die betreffende medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning. Jullie organisatie hoeft in dat geval zelf geen eHerkenning aan te vragen. Je dient wel het kantoor van de adviseur toestemming te geven voor deze ketenmachtiging. Op de website van eHerkenning staat een handige video waarin wordt uitgelegd hoe de ketenmachtiging werkt.

Log je in met gebruikersnaam en wachtwoord, dan kan je de adviseur via de Scildon controlroom machtigen om voor jullie wijzigingen door te voeren.

Is er iets veranderd in het Scildon Pensioen?

Op de website staat een overzicht van de wijzigingen in ons product. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met je adviseur.

Bekijk het nieuwe portaal in deze video! 

Hoe werkt het nieuwe pensioenportaal?

We hebben van het nieuwe portaal een instructievideo gemaakt. Vind je het ook leuk om te zien hoe het nieuw portaal van je werknemers er uit ziet, bekijk dan hier de video voor werknemers.

 

Waar kan ik een wijzigingen doorgeven?

In het pensioenportaal kun je veel wijzigingen zelf gemakkelijk en snel doorgeven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: het aan- en afmelden van deelnemers, wijzigingen in het salaris, parttimegegevens, je adviseur machtigen en het aanpassen van je bedrijfsgegevens. Wil je iets aanpassen maar staat het hier niet tussen? Stuur dan een mail naar onze servicedesk via pensioenservice@scildon.nl. Zij helpen je graag verder!

Mutaties met terugwerkende kracht (TWK-mutaties)
Wij zijn op 1 mei begonnen met de migratie naar ons nieuwe portaal. Hierdoor is het niet mogelijk om TWK-mutaties van voor 1 mei zelf door te voeren in het nieuwe portaal. Heb je nog mutaties van voor 1 mei stuur deze dan per mail naar pensioenservice@scildon.nl dan zullen wij de mutaties voor je verwerken.

 

Hoe maak ik een goed wachtwoord aan?

Wij vinden veilig inloggen erg belangrijk, daarom werken wij met een wachtwoordzin. Je wachtwoord moet uit minimaal 14 tekens bestaan en is hoofdlettergevoelig. Wil je zeker weten dat je de juiste zin hebt opgegeven? Vink dan even het oogje aan en controleer je wachtwoordzin. Bedenk een zin die je niet snel vergeet!

Je kunt er ook voor kiezen om een wachtwoordgenerator een veilig, willekeurig wachtwoord aan te laten maken en voor je te onthouden. Op deze manier vergeet je dus nooit meer je wachtwoord!

 

 

Ik heb mutaties van voor 1 mei. Hoe kan ik mijn terugwerkende kracht mutatie (TWK-mutatie ) doorvoeren?

Wij zijn op 1 mei begonnen met de migratie naar ons nieuwe portaal, hierdoor is het niet mogelijk om TWK-mutaties van vóór 1 mei zelf door te voeren in het nieuwe portaal. Heb je nog mutaties van voor 1 mei stuur deze dan per mail naar pensioenservice@scildon.nl dan zullen wij de mutaties voor je verwerken.

Ik heb meerdere mutatiefacturen ontvangen in een korte periode. Voorheen kreeg ik er 1 per maand. Hoe kan dat?

Op dit moment volgt er van elke mutatie die wordt uitgevoerd een mutatiefactuur in plaats van, zoals je van ons gewend bent, 1 keer per maand een verzamelfactuur van alle mutaties van de afgelopen maand. Er wordt aan gewerkt om dit zo snel mogelijk weer op dezelfde manier in te regelen zoals voorheen.

TIP: Wanneer het mogelijk is om alle mutaties uit een bepaalde maand op 1 dag tegelijk te verwerken, dan ontvang je maar 1 mutatiefactuur.