Scildon maakt echt het verschil

Wet toekomst pensioenen en Scildon Pensioen

Scildon bereidt zich voor op aanpassingen van Scildon Pensioen. Zo gaan wij voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen zodra de Eerste en Tweede Kamer een besluit hebben genomen over het wetsvoorstel. Er kunnen dus nog veranderingen plaatsvinden. Tijdens de overgangsperiode, die ingaat nadat de wet is ingegaan, blijven de huidige opties van Scildon Pensioen bestaan.

We houden rekening met de volgende wijzigingen:

• Leeftijdsonafhankelijke premie (vlakke staffel) voor nieuwe deelnemers.
• Partnerpensioen en wezenpensioen op basis van een percentage van het (parttime) salaris, onafhankelijk van de diensttijd.
• Wezenpensioen met een vaste eindleeftijd van 25 jaar.
• Afkoop mogelijk van 10% van het pensioenkapitaal op pensioendatum.
• Beter inzicht in de toekomstige pensioenopbouw voor deelnemers.
• Wijzigingen in de keuzebegeleiding van deelnemers.

Wij houden je op de hoogte van de Wet toekomst pensioenen en de wijzigingen in Scildon Pensioen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je pensioenadviseur.