Scildon maakt echt het verschil

Scildon Beleggen voor pensioen

Scildon Beleggen is een levensverzekering op basis van beleggingen. Dat wil zeggen dat u de premies die u inlegt kunt laten beleggen. Op die manier bouwt u vermogen op voor een aanvulling op uw pensioen. Fiscaal noemen wij dit vermogensopbouw in box 1. Pensioen beleggen is fiscaal voordelig als u in het verleden geen of te weinig pensioen opgebouwd heeft. U krijgt dan namelijk belastingvoordeel.

Hoe werkt Scildon Beleggen?

Bij Scildon kunt u een aanvullend pensioen opbouwen door uw fiscale jaarruimte te benutten. U krijgt dan inkomstenbelasting terug over het bedrag dat u belegt. Wanneer uw pensioen wordt uitgekeerd betaalt u inkomstenbelasting tegen een lager tarief. Beleggen voor uw pensioen doet u voor een lange termijn. Het kapitaal dat u binnen de verzekering heeft opgebouwd, kunt u niet op elk moment opnemen. Dat kan pas op de einddatum. Het bedrag dat op dat moment beschikbaar komt, moet u gebruiken om een aanvullend pensioen (lijfrente) aan te kopen. Dat kan bij een bank of verzekeraar van uw eigen keuze. Met een lijfrente ontvangt u dan periodiek een uitkering. Over deze uitkering betaalt u belasting. Hoe hoog het bedrag precies is dat op de einddatum beschikbaar komt, is vooraf niet met zekerheid te zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van de bedragen die u inlegt tijdens de looptijd en het behaalde rendement van de beleggingen.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Hoeveel risico u als belegger precies wilt en kunt lopen, wordt bepaald door uw persoonlijk risicoprofiel. Uw financieel adviseur stelt dat vast aan de hand van specifieke vragen. Hierbij spelen uw doelstellingen, financiële mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren een belangrijke rol. U neemt nooit meer risico dan u zelf wilt.

Zekerheid bij overlijden

Bij Scildon Beleggen wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering de waarde van de beleggingen, vermeerderd met 10% extra, uitgekeerd. De uitkering vindt plaats aan de door uzelf aangewezen begunstigde(n). Voor deze verzekerde dekking betaalt u slechts 0,02% per jaar over de waarde van de beleggingen.

Inbrengen van elders opgebouwd lijfrentekapitaal

Als u bij een andere bank of verzekeraar lijfrentekapitaal heeft opgebouwd, kunt u dit kapitaal storten in Scildon Beleggen. En komt er binnenkort een lijfrentekapitaal vrij en heeft u het geld nog niet nodig? Ook dan is Scildon Beleggen misschien interessant voor u. Wel moet u rekening houden met de fiscale regels. Uw financieel adviseur vertelt u hier graag meer over.

Lage kosten

De kosten van Scildon Beleggen zijn laag. U betaalt:

 • 0,36% administratiekosten per jaar over de waarde van uw beleggingen
 • 0,50% aankoopkosten
 • 0,50% verkoopkosten
 • En als u fondsswitches zelf uitvoert via onze beveiligde online-omgeving, krijgt u 50% korting op de aan- en verkoopkosten.

Daarnaast zijn er nog fondskosten die door de fondsaanbieders in rekening worden gebracht. Meer over deze kosten leest u in onze Fondseninformatie Scildon Beleggen.

De pluspunten van Scildon Beleggen

 • Meedoen kan al vanaf € 50,- per maand of met koopsom vanaf € 1.000,-
 • Gemakkelijk uw inleg verhogen of verlagen
 • Inleg binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van uw belastbaar inkomen
 • Lage kosten
 • Uitkering bij overlijden 110% van de waarde van de beleggingen
 • Ruim fondsenaanbod
 • Afbouw van risico mogelijk
 • Online switchen tegen gereduceerde kosten
 • 24/7 inzicht in de waardeontwikkeling via beveiligde internetomgeving

Lees het essentiële informatiedocument.

Lees voor meer informatie de brochure Scildon Beleggen (box 1)