Veelgestelde vragen over wet toekomst pensioenen (wtp)

Wat doet Scildon met eventuele compensatie?

Scildon gaat ervan uit dat eventuele compensatie door werkgevers in het salaris wordt verrekend. Deze compensatie kan de deelnemer binnen de fiscale mogelijkheden aanwenden om bij te sparen in de pensioenregeling.

Heeft Scildon een implementatieplan?

Als de hele pensioenregeling overgaat naar een vlakke staffel zal Scildon een implementatieplan opstellen waarin staat hoe de nieuwe pensioenregeling wordt geïmplementeerd. Ook staat hierin hoe we alle betrokkenen informeren over de gevolgen van de veranderingen.

Moet er een transitieplan komen?

Als de hele pensioenregeling overgaat naar een vlakke staffel, moet er een transitieplan van de werkgever komen. In het transitieplan wordt opgenomen hoe de nieuwe pensioenregeling eruit ziet en wat de achtergrond en gevolgen zijn van de gemaakte keuzes. Scildon kan helpen bij het opstellen van dit plan.

Hoe helpt Scildon bij de keuzes die moeten worden gemaakt?

Scildon stelt aan de adviseurs een rekentool beschikbaar om te helpen bij de keuze voor de hoogte van de vlakke premie en de hoogte van de risicodekkingen. Werknemers gaan wij helpen met klantreizen en portalen, waardoor zij passende keuzes kunnen maken.

Blijft de dekking voor het ANW hiaat bestaan in Scildon Pensioen?

Ja, de dekking voor het ANW hiaat blijven wij aanbieden.

Blijft restitutie bij overlijden bestaan in Scildon Pensioen?

Hierover geeft de Wtp nog geen uitsluitsel.

Zijn er aanpassingen te verwachten in de lifecycles?

Wij hebben een risicopreferentie onderzoek uitgevoerd onder onze (ex)deelnemers. Ook hebben wij de lifecycles doorgerekend in het kader van de Wtp. Beide onderzoeken wezen uit dat er geen noodzaak is om de lifecycles aan te passen.

Wat verandert er in de Wtp in de risicodekkingen als een deelnemer uit dienst gaat?

Zolang de werknemer geen nieuwe baan heeft loopt de risicodekking de eerste drie maanden of, ingeval van een WW uitkering, de hele WW periode door. Ook kan een werknemer na die periode vrijwillig de risicodekking voortzetten zolang er geen nieuw dienstverband is.

Wat verandert er in de risicodekkingen voor de pensioendatum?

Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden berekend op basis van een percentage van het salaris, onafhankelijk van de diensttijd. Voor het partnerpensioen is dit percentage maximaal 50% en voor het wezenpensioen maximaal 20% (voor volle wezen maximaal 40%). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

Wat houdt het overgangsrecht in?

De leeftijdsafhankelijke progressieve premie mag voor bestaande deelnemers blijven bestaan.

Wat verandert er in de spaarpremie?

De spaarpremie wordt een leeftijds-onafhankelijke premie (vlakke staffel) van maximaal 30% over de pensioengrondslag.

Wat is de uiterlijke datum waarop pensioenregelingen moeten zijn aangepast aan de Wtp?

Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten pensioenregelingen zijn aangepast. Deze datum kan nog worden aangepast.