Veelgestelde vragen over swo

Wat zijn de gevolgen als ik deze nieuwe SWO niet accepteer?

Als je de SWO niet accepteert, kunnen wij niet aan onze Wwft verplichtingen voldoen en stopt onze samenwerking. Je hebt dan geen toegang meer tot onze offerteportalen en kunt dus geen nieuwe verzekeringen meer bij ons aanvragen. Jouw bestaande portefeuille kun je blijven bedienen zolang je over de juiste vergunning beschikt.

Wat moet ik doen als mijn kantoor niet meer actief is? Of als er wijzigingen binnen mijn kantoor hebben plaatsgevonden?

Wil je dit zo spoedig mogelijk via mail aan ons doorgeven op servicedesk@scildon.nl. Vermeld daar je agentnummer bij. Wij verwerken dit dan in onze administratie. Je kunt ons ook bellen op (035) 625 25 25.

Wat zijn de gevolgen als ik deze nieuwe SWO niet accepteer?

Als je de SWO niet accepteert, kunnen wij niet aan onze Wwft verplichtingen voldoen en stopt onze samenwerking. Je hebt dan geen toegang meer tot onze offerteportalen en kunt dus geen nieuwe verzekeringen meer bij ons aanvragen. Jouw bestaande portefeuille kun je blijven bedienen zolang je over de juiste vergunning beschikt.

Mijn e-mailadres wordt niet herkend op de pagina om akkoord te geven op de SWO. Hoe kan dat?

Je kunt alleen het e-mailadres gebruiken waarnaar wij de informatie over de nieuwe SWO hebben gestuurd. Als je een ander e-mailadres gebruikt, wordt dit niet herkend. Klopt dat e-mailadres niet meer of is degene van wie dit e-mailadres is niet langer werkzaam binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via (035) 625 25 25 of servicedesk@scildon.nl

Ik werk al samen met Scildon maar nog niet voor pensioen. Ik heb wel mijn pensioenvergunning. Hoe kan ik toegang krijgen tot het Scildon Pensioenportaal?

Als je een pensioenvergunning hebt, kun je een bericht sturen naar pensioenservice@scildon.nl onder vermelding van je kantoornaam en samenwerkingsnummer met Scildon. Dan zorgen wij er voor dat je toegang tot het portaal krijgt.

Hoe zit het met het portefeuillerecht?

Wij respecteren het wettelijk portefeuillerecht. Ook in de nieuwe SWO.

Wie moet er akkoord geven namens ons kantoor?

De tekeningsbevoegde geeft namens het kantoor akkoord op de nieuwe SWO.

Wat is het verschil met de vorige SWO?

  • Een nieuw onderdeel in onze samenwerking is onze Wwft-verklaring. Zie ook artikel 7.10i van de samenwerkingsvoorwaarden. Dit in-control statement sturen wij je vanaf nu jaarlijks toe. Je verklaart hiermee (rechts)personen die een rol spelen bij de aanvraag, en die via jou bij ons een verzekering hebben afgesloten, bij aanvang te hebben geïdentificeerd en geverifieerd.
  • De nieuwe SWO is eenvoudiger, korter en duidelijker. Zo hebben wij onder meer verwijzingen naar wettelijke bepalingen die vanzelfsprekend nageleefd dienen te worden, geschrapt.
  • Je had mogelijk een aanstelling op basis van een bepaald product. Met de nieuwe SWO krijg je toegang tot alle producten van Scildon waar je op basis van je Wft vergunning in mag bemiddelen.

Als je een pensioenvergunning hebt en toegang wilt tot Scildon Pensioen, kun je een bericht sturen naar pensioenservice@scildon.nl onder vermelding van je kantoornaam en samenwerkingsnummer met Scildon. Dan zorgen wij er voor dat je toegang tot het portaal krijgt

Waarom krijgen we een nieuwe SWO?

Binnen onze branche is er verscherpte aandacht voor een correcte uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). Wij hebben op basis hiervan een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons beleid en bedrijfsvoering. Hier hebben wij ook nadrukkelijk aandacht voor in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SWO, artikel 6) en -voorwaarden (artikel 7). En wij hebben het moment meteen aangegrepen om de SWO eenvoudiger, korter en duidelijker te maken.

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.