Rekenrentes

Direct ingaande lijfrente

Actuele rekenrente van 23 t/m 29 mei 2022.

  • Lijfrentes vanaf duur 15 jaar: +0,01%
  • Overige koopsommen: +1,41%

Rente Plus Depot

Actuele garantierente Rente Plus Depot:

  • Rente: 1,2%.

De garantierente wordt vergoed gedurende een periode van maximaal 12 maanden, ongeacht eventuele tussentijdse garantieaanpassingen, en is uitsluitend van toepassing op nieuw gesloten koopsompolissen. De koopsom dient uiterlijk 3 maanden na acceptatie van de aanvraag door Scildon te zijn ontvangen.

Geldigheidsduur offertes

De geldigheid van offertes die u uitbrengt is als volgt:

  • premie-offertes zijn een maand geldig
  • koopsom-offertes zijn twee weken geldig

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient binnen bovengenoemde termijn, gerekend vanaf de offertedatum, ontvangen te zijn door Scildon. Voor koopsommen (voor zover niet belegd in het Rente Plus Depot, zie garantierente Rente Plus Depot) geldt tevens dat de koopsom binnen de geldigheidstermijn moet zijn ontvangen.

Acceptatie en definitieve vaststelling van de premie geschiedt uitsluitend door Scildon.