Nabestaandenrente

Bij de nabestaandenrente krijgt de begunstigde na het overlijden van de verzekerde periodiek een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag stelt de nabestaande(n) in staat om bepaalde vaste lasten, zoals de hypotheek te kunnen betalen.

Vaak wordt een nabestaandenrente afgesloten op het leven van de kostwinner. Echter, als in een gezin de partner wegvalt die geen betaalde arbeid verricht of maar een beperkt aantal uren werkt, ontstaan er ook financiële problemen. Kan de kostwinner het zich veroorloven om dan minder te gaan werken? Kunnen de kosten voor kinderopvang, de werkster en oppas wel betaald worden? Het is goed om hier in uw adviesgesprek bij stil te staan. Het inkomenstekort verzekeren kan al voor een klein bedrag per maand. De premie van de Nabestaanden Polis is onlangs verscherpt!

Bekijk de algemene voorwaarden.

De Nabestaanden Polis van Scildon heeft twee varianten

  • Overlevingsrente: In de vorm van een overlevingsrente is de premie als lijfrente- of pensioenpremie fiscaal aftrekbaar. De overlijdensuitkeringen worden belast.
  • Vaste rente: Als vaste rente is de premie van de Nabestaanden Polis niet aftrekbaar. Over de uitkeringen hoeft geen belasting te worden betaald.

Lees meer in de brochure Nabestaanden Polis.

Bekijk de voordelen van de Nabestaanden Polis voor u en uw klant!

Bekijk de gezondheidswaarborgen.