Combinatie van eenvoud, gemak en duurzaam beleggen

Scildon Profiel Beleggen is een duurzame, eenvoudige én gemakkelijke beleggingsoplossing, waarmee uw klant vermogen kan opbouwen. Dat vinden wij Easy B! Eenvoud en gemak gecombineerd met duurzaam beleggen.

 

Risico en rendement afgestemd op persoonlijk profiel

Bij Scildon Profiel Beleggen staan persoonlijke omstandigheden van uw klant centraal. Samen met uw klant kijkt u welk profiel het beste past. Afhankelijk van looptijd en doel komt daar een defensief, neutraal of offensief profiel uit. Uw klant loopt dus nooit meer risico dan waarvoor hij kiest. Vervolgens doen de beleggingsexperts hun werk om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Uw klant heeft er verder geen omkijken meer naar, maar plukt wel de vruchten van gemak: in veel gevallen is kosteloos switchen mogelijk. Uw klanten kunnen ook tussentijds de inleg verhogen of verlagen. En bij vrije vermogensopbouw kan er tijdens de looptijd eenvoudig geld worden opgenomen.

Vanzelfsprekend duurzaam

Bij Scildon Profiel Beleggen belegt uw klant in fondsen van Actiam. Deze fondsbeheerder heeft als doel bij te dragen aan een leefbare wereld. Een toekomstbewuste visie dus, die u terugziet in de drie mixfondsen waaruit gekozen kan worden. Afhankelijk van de risicobereidheid kiezen uw klanten voor het

  • Actiam Duurzaam Mixfonds Defensief
  • Actiam Duurzaam Mixfonds Neutraal
  • Actiam Duurzaam Mixfonds Offensief

Hiermee beleggen uw klanten verantwoord, voor zichzelf én voor de samenleving.

Bekijk de kwartaalrapportage Actiam Q1

Gemak dient uw klant

We vinden Scildon Profiel Beleggen niet voor niets ook Easy B. Allereerst denken wij aan klanten die wel het voordeel van beleggen zien, maar niet actief met keuze van fondsen bezig willen zijn.  Ze vinden rendement, eenvoud, duurzaamheid en flexibiliteit belangrijk. Ze kiezen het profiel dat past, kunnen vrij aanpassen en switchen naar één van de andere Actiam duurzame mixfondsen. Bovendien hebben ze inzicht in de waardeontwikkeling via onze beveiligde internetomgeving.

Volg het advies van de expert

Met uw kennis en ervaring en op basis van het risicoprofiel dat de klant invult, adviseert u uw klant een passend profiel. In het traject krijgt uw klant vervolgens de beschikking over alle expertise van Actiam, die de beleggingen selecteert, dagelijkse koersontwikkelingen signaleert en waar nodig bijstuurt.

U wordt door ons minimaal elk kwartaal op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de mixfondsen.

Eenvoud en voordeel

  • Beleggen was nog nooit simpel en met zoveel voordelen. Starten kan al met een inleg vanaf € 50,- per maand of een koopsom vanaf € 1.000,-. Een combinatie van eerste inleg en extra storting bij aanvang is ook mogelijk.
  • Inleg verhogen of verlagen kan elk moment en ook opnemen is geen probleem (Box 3).
  • Lage kosten, die vooraf inzichtelijk zijn. Switchen van profiel is gratis en regelt uw klant online.
  • Uitkering bij overlijden is 110% van de dan opgebouwde waarde van de beleggingen.
  • Alleen duurzame beleggingsfondsen via de experts van Actiam.
  • Inzicht in de waardeontwikkeling via Mijn Scildon
  • Per kwartaal een helder overzicht van Actiam over de koersontwikkeling van de Actiam duurzame mixfondsen.

110% bij overlijden

Bij Scildon Profiel Beleggen wordt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering de waarde van de beleggingen uitgekeerd, vermeerderd met 10%. Bij het sluiten van de verzekering wijst de klant een begunstigde aan, die 110% van de actuele waarde van de beleggingen ontvangt (vanaf 75 jaar is dit 100%). Voor deze extra zekerheid gelden zeer lage kosten: 0,02% per jaar over de beleggingswaarde.