Persbericht

Nh1816 en Scildon zetten zich gezamenlijk in voor het versterken van rol financieel adviseurs

13 juni 2023

De intermediair verzekeraars Nh1816 en Scildon organiseerden onlangs een bijeenkomst voor een geselecteerde groep financieel adviseurs onder het thema “loyaliteit”. Loyaliteit heeft alles te maken met klanttevredenheid, wederkerigheid, continuïteit en dus onze gezamenlijke toekomst. Vragen die aan de orde kwamen waren o.a. welke uitdagingen de adviseurs signaleren in hun onafhankelijk ondernemerschap. Maar ook hoe je loyaliteit bevordert van je klanten en business partners. Een open, eerlijke en informele discussie volgde deze middag.

Klantcontact

In de praktijk blijkt bij particuliere klanten het lastig om – al dan niet via een abonnement systeem – met regelmaat de klant aandacht te geven. De kracht van advies en dienstverlening wordt bij uitstek getoond op het moment dat de klant een signaal geeft. Dan gaat een adviseur volledig voor de klant. En uit onderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn over deze aanpak. Het aantal klanten dat je als kantoor of medewerkers proactief kunt benaderen is beperkt, zeker in deze tijd waar goed en voldoende personeel een uitdaging is. Enkele van de aanwezige adviseurs heeft inmiddels zelfs een stop gezet op het aantal klanten dat het kantoor accepteert, om zodoende grip te houden en het werk beheersbaar.

Adviseurs die bewust kiezen voor periodiek contact zijn vaak op zoek naar een efficiënte methode. Bijvoorbeeld door digitale uitvraag en controle van de huidige bekend zijnde gegevens. Waarbij ook onderwerpen worden voorgelegd waarover de klant wellicht nader wil worden geïnformeerd, zoals verduurzaming.

Aantrekkelijke werkgever

Met een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel komt het erop aan dat je aantrekkelijk bent als werkgever en creatief in de werving. Gelukkig is er met het zelfvertrouwen niks mis, want financieel adviseurs ervaren iedere dag dat ze als branche en werkgever aantrekkelijk zijn. Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en focus op persoonlijk klantcontact. Het “ken uw klant”-principe is hier echt nog aan de orde en dat maakt de werkzaamheden relevant en van toegevoegde waarde.

Theo Krins (Manager Sales Particulier bij Scildon) vult daarbij aan: “Bij grote(re) organisaties, die vaak ontstaan door overnames, heb je dikwijls te maken met samenvoeging van diverse culturen en strakke sturing op bepaalde resultaten. Het komt voor dat er weinig aandacht is voor een specifiek aangesloten kantoor haar medewerkers. Aantrekkelijk werkgever zijn is bij groter wordende organisaties bepaald niet eenvoudig. Steeds meer medewerkers van deze kantoren solliciteren bij een andere adviseur of gaan voor zichzelf beginnen. Zij willen juist werken in een organisatie waar ze nog een verschil kunnen maken.”

Je ziet daarnaast dat advieskantoren en aanbieders goede ervaring hebben met studenten die als bijbaan of stage in onze branche beginnen. Ze krijgen dan een goede, inhoudelijke indruk mee in die periode. Dit maakt de stap een stuk kleiner om in de financiële branche te gaan werken. Janwillem Swart (Sr. Manager Commercie bij Nh1816) merkt op: “Het is belangrijk om medewerkers aan je te binden. Niet alleen door een passend salaris en waardering, maar het kan ook door ze een (beperkt) aandeel in het bedrijf te laten krijgen. Wacht daarmee niet té lang, want het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.”

Kansen in de markt

Het thema “duurzaamheid” biedt mooie kansen in de markt. Je ziet in de praktijk dat het onderwerp vooral bij hypotheek gesprekken regelmatig wordt meegenomen. “Uitdaging is wel, zo geeft Janwillem Swart aan, dat de rapportageverplichtingen en ambities die worden gevraagd, proportioneel zijn. Door de lat heel hoog te leggen creëer je mogelijk een vinkjes cultuur, terwijl het om een intrinsieke verandering gaat. We zijn blij met de komst van INSVER. Deze organisatie stimuleert de verduurzaming in onze sector en geeft naast inspiratie ook nuttige handvatten.”

Digitalisering en solidariteitsbeginsel

De digitalisering in de financiële sector maakt dienstverlening voor adviseurs gemakkelijker en leidt ertoe dat ze meer kunnen focussen op het klantcontact.

Aanbieders en volmacht bedrijven passen steeds meer geavanceerde datamodellen toe. Het is daarbij belangrijk dat hierbij aandacht blijft voor het solidariteitsbeginsel. Het hanteren van data moet niet zover gaan dat de focus is gericht op het individueel toepassen van data.

We moeten daarbij niet onderschatten wat partijen als Apple, Google of Amazon op het gebied van data en commerciële toepassingen kunnen doen.

Nh1816 en Scildon gaan met de bevindingen van deze bijeenkomst aan de slag om de ondersteuning voor de financieel adviseurs verder te verbeteren. Bij deze bijeenkomst is opnieuw duidelijk geworden dat de aanbieders en financieel adviseurs hun eigen uitdagingen en verantwoordelijkheden hebben, maar met elkaar het verschil kunnen maken richting klanten.

Voor meer informatie:

Janwillem Swart, Nh1816: janwillem.swart@nh1816.nl of 06 33317456

Theo Krins, Scildon: theo.krins@scildon.nl of 06 51110519

Terug naar overzicht