Persbericht

Jaarverslag Scildon 2020: Goed koers gehouden in turbulent jaar

9 april 2021

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon kijkt in haar jaarverslag over 2020 met gemengde gevoelens terug. Hoewel het coronavirus grote impact had op de samenleving en veel persoonlijk leed heeft veroorzaakt, wist de verzekeraar haar financiële resultaten verder te verbeteren.

Goede cijfers over 2020

Scildon Levensverzekeringen N.V. werkt samen met 3.500 onafhankelijk financieel adviseurs. Vanuit Hilversum worden de financiële producten van 246.000 klanten beheerd. Het aantal polissen groeide met ruim 13% naar 203.000.

In 2020 zijn de bruto premies gestegen van 229 miljoen euro naar 250 miljoen euro (+9%). Het financieel resultaat voor belasting bedraagt 16,5 miljoen euro. De solvabiliteitsratio is met 178% robuust. De kostenratio daalde naar 12,4% (2019: 12,8% en 2018: 14,1%).

CEO Gert Jan Fritzsche: “Wij streven naar een verdere daling van onze kostenratio. Door een goede regie op kosten kunnen deze per polis laag blijven, de prijzen van producten daarmee concurrerend en kan er een aantrekkelijk aanbod aan klanten worden gedaan. Om dit proces verder te ondersteunen heeft Scildon in 2020 veel geïnvesteerd in verdere digitalisering van processen en het vervangen van de huidige in house ontwikkelde verzekeringssystemen door een pakketoplossing. Er is inmiddels gestart met het vervangen van het huidige pensioensysteem.

Een zeker zo belangrijke driver voor digitalisering is de ondersteuning van adviseurs bij het bedienen van klanten. Scildon bevordert dit proces door gebruiksvriendelijke portalen, duidelijke informatie over producten en een breed palet aan communicatiemiddelen.
Volgende maand wordt opnieuw een grote stap gezet met de marktintroductie van het nieuwe Scildon Pensioen.”

Impact coronavirus

In het verslag over 2020 staat Scildon uitgebreid stil bij de effecten die het coronavirus op de organisatie heeft gehad. Zo heeft de maatschappij besloten voor een korte periode de keuringseisen bij nieuwe aanvragen te versoepelen om zo het medische circuit te ontlasten.

Voor de onderneming zelf betekende het virus dat alle medewerkers vanaf maart 2020 vanuit huis zijn gaan werken. In deze ’thuiswerk’ periode werd het kantoorpand volledig verbouwd en binnen de planning opgeleverd. De meeste werknemers hebben als gevolg van het coronavirus hun nieuwe werkomgeving in het verslagjaar nog niet kunnen zien. Scildon is er trots op dat ondanks deze bijzondere omstandigheden de klanttevredenheid in dit jaar verder is verbeterd. De waardering van de klant steeg van 7.8 naar 8.1. Daarnaast heeft Scildon in 2020 de Net Promotor Score (NPS) verder verbeterd tot +25 (was +19), 39% van de klanten is inmiddels ‘promotor’.

 

Terug naar overzicht