Scildon maakt echt het verschil

Vermogen opbouwen

Pensioen is eigenlijk geld voor straks. Voor een onbezorgd pensioen is het fijn om straks genoeg geld te hebben.
We hebben een aantal belangrijke dingen voor je op een rij gezet.

Rendement
Om straks te kunnen genieten van een fijn pensioen, is het belangrijk om zo snel mogelijk met je pensioen aan de slag te gaan. Hierbij een voorbeeld van het opbouwen van een pensioen. Als je 40 jaar lang € 400,- per maand inlegt, dan kan je op je pensioendatum een kapitaal hebben van € 465.945,-. De inleg gedurende deze periode was € 192.000, het rendement bij 4% is € 273.945,-. Dat betekent wanneer je het over de gehele looptijd bekijkt, je een rendement van bijna 59% hebt behaald! Bij beleggen is de uitkomst niet zeker, het kan meer zijn, maar het kan ook minder zijn. Hoeveel rendement er nodig is om een goed pensioen te bereiken is mede afhankelijk van hoeveel geld er wordt ingelegd. Voor een waardevast pensioen zou je hier bovendien nog gemiddeld 2% voor inflatie bovenop moeten tellen. Al met al toch wel belangrijk om op tijd over na te denken. Mocht je hier vragen over hebben, log dan in op je persoonlijke portaal of vraag je financieel adviseur.

Risico
Scildon vindt het belangrijk om je pensioen op een beheerste manier op te bouwen. Daarom hebben wij gekozen om ons pensioen op de volgende manier in te richten:

  • Beleggingen worden breed gespreid over regio’s, sectoren en verschillende beleggingscategorieën.
  • De kosten worden zo laag mogelijk gehouden.
  • Risico’s worden automatisch afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt.
  • Op dit moment bieden we zes verschillende risicoprofielen aan zodat we goed aan kunnen sluiten bij  de risicohouding van onze deelnemers.
  • We willen de timingrisico’s zo laag mogelijk houden door maandelijks in te leggen. Door de aankopen van beleggingen uit te spreiden over alle maanden, verminder je het risico dat de beleggingen alleen op een hoog punt aangekocht worden.

Performance
Elke kwartaal publiceren we de netto rendementen die we hebben gerealiseerd voor de deelnemers binnen onze pensioenregelingen. Onderstaande kwartaalrapportage heeft betrekking op alle pensioenregelingen die zijn ingegaan of verlengd tussen september 2016 en augustus 2021.Vanaf 2022 zullen we hier de rendementen communiceren van onze vernieuwde lifecycles, zoals deze vanaf dan voor al onze klanten gaan gelden.

Bekijk het kwartaaloverzicht prestaties lifecycles

Daarnaast toetsen we jaarlijks hoe onze performance zich verhoudt tot andere uitvoerders in de markt.

Bekijk het benchmarkoverzicht

Outperformance is het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties op identieke wijzen worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken). Dit kan positief of negatief zijn. Dit verschil geeft aan hoeveel waarde is toegevoegd door middel van actief beleggen.

Onze outperformance over zeven jaar gemiddeld is nu:

  • 40 jarige deelnemer 1,71%
  • 50 jarige deelnemer 1,53%
  • 60 jarige deelnemer 1,50%
  • 65 jarige deelnemer 1,65% 

Duurzaamheid
Scildon moet voldoen aan de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de zogenaamde ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). De SFDR-regels gelden voor een aantal producten die Scildon aan haar klanten aanbiedt, zoals Scildon Pensioen. De SFDR verplicht Scildon om Scildon Pensioen met betrekking tot het thema duurzaamheid te kwalificeren. Lees meer >>

Vermogen opbouwen voor je pensioen
Denk je dat je pensioenpotje straks niet groot genoeg is. Dan zijn er natuurlijk nog meer mogelijkheden om vermogen op te bouwen dat je straks kunt gebruiken tijdens je pensioen. Je kunt op verschillende manieren vermogen opbouwen. Dat kan bijvoorbeeld met een spaarrekening bij de bank, of door een beleggingsrekening of lijfrente bij Scildon te nemen. Ook is het vaak mogelijk om vrijwillig extra premie in te leggen in de pensioenregeling via je werkgever. Een adviseur kan je helpen te bepalen welke manier of combinatie daarvan voor jou het meest interessant is.