Scildon maakt echt het verschil

Wat biedt het Scildon Pensioen?

Je werkgever heeft een aantal keuzes voor jouw Scildon Pensioen gemaakt.

Je krijgt altijd Ouderdomspensioen
In het Scildon Pensioen krijg je een ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie. Hoe hoog de beschikbare premie is, legt de werkgever vast in het pensioenreglement. De premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van je salaris en gebonden aan eisen van de Belastingdienst. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de beschikbare premie is, hoe hoger het ouderdomspensioen zal zijn. Ben je deelnemer van Scildon Pensioen? Dan kun je op Scildon Online Pensioenen zien hoeveel premie je werkgever betaalt.

Je krijgt altijd een partner- en wezenpensioen.
Naast het ouderdomspensioen is bij Scildon Pensioen altijd een partner- en wezenpensioen meeverzekerd. Ook als je (op dit moment) alleenstaand bent. Je werkgever kan dat op twee manieren regelen:

1.    Een gegarandeerde uitkering voor je partner en/of kind(eren)
Je werkgever kan een risicoverzekering hebben afgesloten waarbij de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen vaststaat. Dat geldt voor kinderen tot 21 jaar (of tot 27 jaar als zij studeren volgens de Wet Studiefinanciering.) Hoe hoog het partner- en wezenpensioen is, staat in de pensioenregeling die je werkgever aanbiedt.

Deze verzekering vervalt als je uit dienst gaat
Deze verzekering vervalt zodra je niet meer bij je werkgever in dienst bent. Je partner en/of kind(eren) hebben dan alleen nog recht op uitkering van 90% van het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal. Daarmee moeten ze dan een partner- en/of wezenpensioen aankopen. Let op: in veel gevallen is dit nabestaandenpensioen lager dan wat verzekerd was tijdens je dienstverband. Het is belangrijk dat je controleert waar je partner en/of kind(eren) recht op hebben als je uit dienst gaat. En bepaal dan of je voor hen extra maatregelen moet treffen voor het risico dat je komt te overlijden.

2.    Een recht op 90% van het opgebouwde pensioenkapitaal
De werkgever kan er ook voor kiezen dat je partner en/of kind(eren) alleen recht hebben op 90% van je opgebouwde pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal moeten je nabestaanden dan een partner en/of wezenpensioen aankopen. Hoe hoog het partner en/of wezenpensioen is, is onzeker omdat het onder andere afhankelijk is van de waarde van het opgebouwde pensioenkapitaal op dat moment. In veel gevallen is dit nabestaandenpensioen te laag voor een toereikend inkomen na je overlijden. Het is dus belangrijk dat je nagaat of jouw partner en/of kind(eren) met deze verzekering voldoende inkomen hebben als je overlijdt. En dat je bepaalt of je voor hen aanvullende maatregelen moet treffen. Het kan zo zijn, dat je werkgever je de keuze biedt om zelf een partner- en wezenpensioen te verzekeren.

Je vindt meer informatie over deze dekking op het Uniform PensioenOverzicht dat je jaarlijks krijgt (UPO).

Je kunt een Anw-hiaatpensioen krijgen
Bij Scildon Pensioen kan je werkgever standaard een Anw-hiaatpensioen voor je meeverzekeren. Dit is een aanvulling op het partner- en wezenpensioen. Je partner en/of kind(eren) krijgen dat tot de pensioendatum die geldt in je pensioenregeling. Een Anw-hiaatpensioen voorkomt dat je partner na je overlijden een inkomenstekort krijgt omdat hij of zij geen of beperkt recht heeft op de Anw-uitkering vanuit de overheid.

Je werkgever kan het ook aan jou overlaten om een Anw-hiaatpensioen te verzekeren. De werkgever neemt het dan op als een vrijwillige extra verzekering waarvoor je zelf kunt kiezen.

Je vindt meer informatie in je pensioenregeling
Of je werkgever een Anw-hiaatpensioen aanbiedt, staat in de pensioenregeling. Als je deelnemer van Scildon Pensioen bent, kun je inloggen op Scildon Online Pensioenen om te zien welke keuze je werkgever heeft gemaakt over het Anw-hiaatpensioen. Als je recht hebt op deze dekking dan vind je hierover meer informatie op het Uniform PensioenOverzicht dat je jaarlijks krijgt (UPO). Je krijgt altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij Scildon Pensioen is namelijk standaard premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Raak je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid en kun je niet meer (volledig) werken? Dan blijf je toch meedoen aan de pensioenregeling. Scildon neemt de premiebetaling daarvoor geheel of gedeeltelijk over. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Je krijgt GEEN arbeidsongeschiktheidspensioen
Bij Scildon Pensioen is geen verzekering mogelijk voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wellicht heeft je werkgever ergens anders een arbeidsongeschiktheidspensioen voor je verzekerd. Vraag dit na bij je werkgever. Het is belangrijk dat je controleert of je voldoende inkomen hebt als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Dan kun je zelf nu maatregelen nemen als dit niet het geval is.