Je komt te overlijden

In Scildon Pensioen is altijd een partner- en wezenpensioen verzekerd. Deze komen tot uitkering als je overlijdt.

Voor de hoogte hiervan is het moment van overlijden belangrijk. Dat kan zijn:

  • tijdens het dienstverband bij de werkgever die jou Scildon Pensioen aanbiedt;
  • als je bij een andere werkgever werkt dan degene die jou Scildon Pensioen aanbood;
  • als je met pensioen bent.

Je overlijdt tijdens jouw dienstverband

Overlijd je terwijl je werkt bij de werkgever die jou Scildon Pensioen aanbiedt? Dan heeft jouw partner recht op een levenslang partnerpensioen. Jouw kinderen hebben recht op een wezenpensioen tot 21 jaar (of 27 jaar als zij studeren volgens de Wet Studiefinanciering). De hoogte van deze pensioenen kun je zien als je inlogt op Scildon Online Pensioenen.

Jouw partner kan ook een Anw-hiaatpensioen krijgen.

In Scildon Pensioen kan jouw partner ook recht hebben op een tijdelijk partnerpensioen. Dat verhoogt het levenslange partnerpensioen tot de datum waarop je met pensioen zou gaan. We noemen dit het Anw-hiaatpensioen. Of je partner daar recht op heeft kun je zien als u inlogt op Scildon Online Pensioenen.

Je overlijdt als je bij een andere werkgever werkt

Staat je pensioenkapitaal nog bij Scildon, maar werk je inmiddels voor een andere werkgever? Dan hebben jouw partner en/of kinderen bij overlijden recht op 90% van het voor jou opgebouwde pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal moeten zij een levenslang partner- en/of wezenpensioen aankopen. De hoogte hangt af van het beschikbare pensioenkapitaal, de rente en de tarieven van de verzekeraar van dat moment.

Bij scheiding gelden andere regels.

Ben je in het verleden gescheiden? En is je huidige partner je tweede partner? Dan wordt het partnerpensioen verminderd met het zogenaamde ‘bijzondere partnerpensioen’ waar je ex-partner recht op heeft.

Je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan

Als je als gepensioneerde komt te overlijden, krijgt jouw partner een partnerpensioen dat 70% bedraagt van je ouderdomspensioen. Dit geldt alleen als jouw partner ook al jouw partner was voordat je met pensioen ging. Op de ingangsdatum van jouw pensioen kun je kiezen voor een andere hoogte van het partnerpensioen.

Bij scheiding gelden andere regels.

Ben je in het verleden gescheiden? En is je huidige partner je tweede partner? Dan wordt het partnerpensioen verminderd met het zogenaamde ‘bijzondere partnerpensioen’ waar je ex-partner recht op heeft.

Wat moeten jouw partner en/of kinderen doen?

Laat je partner en/of kinderen het bericht van je overlijden melden bij Scildon.

Waar vind je meer informatie?

  • Kijk in het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement.
  • Als je inlogt op Scildon Online Pensioenen zie je de actuele hoogte van het nabestaandenpensioen.
  • De hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen vind je ook in het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) dat je jaarlijks van Scildon ontvangt.
  • Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien of je partner en/of kinderen recht hebben op nabestaandenpensioen uit een eerdere dienstbetrekking. Je logt op deze website in met jouw DigiD.