OndernemerParticulier

Veranderingen 2022: Inkomstenbelasting

5 januari 2022


Het basistarief inkomstenbelasting gaat omlaag in 2022

Het kabinet wil inkomsten uit werk en woning – voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt – vanaf 1 januari 2022 meer lonend maken. Daarom wordt in 2022 het basistarief van 37,10% voor het inkomen tot en met € 69.398 verlaagd met 0,03 procentpunt naar 37,07%. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,50%.

Door deze aanpassingen verandert het netto inkomen. Voor de meeste werkenden betekent dit dat zij vanaf januari 2022 netto iets meer overhouden.

Box 2 – Inkomsten uit aanmerkelijk belang

U kunt een aanmerkelijk belang hebben als u een aandelenpakket hebt of als u een stemrecht hebt in een coöperatie. In 2022 blijft het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) ongewijzigd, 26,90%.

Box 3 – Inkomsten uit sparen en beleggen

Het inkomen uit vermogen (sparen en beleggen) wordt belast met een fictief (forfaitair) percentage (zie onderstaande tabel) van een grondslag. De grondslag is de waarde van de bezittingen verminderd met schulden. Het heffingvrij vermogen stijgt in 2022 van € 50.000 naar € 50.650. het belastingtarief blijft in 2022 ongewijzigd op 31%.

De veronderstelde rendementspercentages zijn aangepast. Voor het spaardeel is dat -0,01% en voor het beleggingsdeel 5,53%.

Voorbeelden hoe het rendement wordt berekend:

  • In schijf 1 berekent de Belastingdienst over 67% van het vermogen een rendement van -0,01%, en over de overige 33% een rendement van 5,53%.
  • In schijf 2 berekent de Belastingdienst over 21% van uw vermogen een rendement van -0,01%, en over 79% een rendement van 5,53%.
  • Valt een deel van het vermogen in schijf 3? Dan berekent de Belastingdienst over dat deel een rendement van 5,53%.

Over deze rendementen betaalt u 31% belasting.

Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement. In het regeerakkoord van 2017-2021 sprak de regering de ambitie uit om de belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) meer in lijn te brengen met de werkelijk behaalde rendementen. Ondanks de aanpassingen van de box 3-heffing in de afgelopen jaren, blijft het grootste probleem dat het fictieve inkomen in box 3 waarover belasting verschuldigd is, nog steeds afwijkt van het werkelijke behaalde rendement. Eind 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de teveel geheven belasting over spaartegoeden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de fiscus hiermee zal omgaan.

Vermogen opbouwen met sparen of beleggen?

Heeft u vragen over wat voor u de beste manier is om vermogen op te bouwen? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

 

Terug naar overzicht

Je bent op onze oude website. We werken hard aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk onze nieuwe website.